Chcete na stáž pro začínající advokáty v EU? Zkuste projekt LAWYEREX

Česká advokátní komora se spolu s advokátními komorami z Francie, Španělska, Itálie, Řecka, Kypru, Polska, Rumunska a Slovenska zapojila do projektu s názvem LAWYEREX, jehož cílem je realizace výměnných stáží začínajících advokátů v zemích participujících advokátních komor.

Advokáti tak budou mít možnost seznámit se správním systémem dané země, chodem a prací advokátní kanceláře, navázat kontakty atd. Koordinátorem projektu je Evropská nadace advokátů (European Lawyers Foundation) a projekt je z velké části spolufinancován Evropskou komisí.

Výměnné stáže budou vždy dvoutýdenní a budou probíhat ve čtyřech kolech až do dubna 2021 a Česká advokátní komora v současné době přijímá přihlášky do druhého kola stáží, které proběhne v období březen – červen 2020. Za Českou advokátní komoru se ve všech kolech stáží bude moci celkem zúčastnit 19 advokátů. Advokátům, kteří na stáž pojedou, budou prostřednictvím koordinátora, Evropské nadace advokátů, uhrazeny cestovní náklady do maximální výše EUR 400, advokáti rovněž obdrží finanční příspěvek na ubytování a stravu ve výši EUR 100 / den (EUR 1400 / 2 týdny).

Tato stáž je Českou advokátní komorou zpoplatněna, a to částkou ve výši 5 000 Kč. Stáže jsou určeny pro začínající advokáty s praxí max. 7 let. Podmínkou je rovněž znalost anglického jazyka, případně jazyka participující země.

Hostitelskými institucemi v partnerských zemích (Francie, Španělsko, Itálie, Řecko, Kypr, Polsko, Rumunsko a Slovensko) budou buď advokátní kanceláře nebo místní nebo národní advokátní komory.

Zájemci si mohou určit prioritní země, ve kterých by chtěli stáž uskutečnit, o místě stáže však definitivně rozhodne Evropská nadace advokátů dle aktuálních možností. Přihlášky zasílejte e-mailem Veronice Slováčkové na slovackova@cak.cz, a to nejpozději do středy 15. ledna 2020. K přihlášce 2. kola je nutno přiložit životopis a motivační dopis (v anglickém jazyce).

Redakce AD

Go to TOP