Pozvánka na přednášku „Život po smrti – jak dlouho?“

Centrum právní komparatistiky Právnické fakulty UK srdečně zve na přednášku, kterou přednese prof. Dr. Haimo Schack z Univerzita v Kielu na téma Život po smrti – jak dlouho? Postmortální omezení subjektivních práv. Přednáška v němčině se simultánním překladem se koná 21. listopadu 2019 v 17.30, místnost č. 401.

Přednáška se zabývá postmortálními omezeními subjektivních práv člověka. Východiskem je univerzální sukcese v německém právu, jež znamená přechod veškeré pozůstalosti na dědice. Z tohoto majetku jsou však vyloučena osobnostní práva, přičemž omezení platí i pro obecná a některá zvláštní osobnostní práva.

Závažné etické problémy přináší genetická pozůstalost, stejně jako majetkoprávní otázky v případě digitální pozůstalosti. Jde zčásti o tradiční, zčásti však naprosto nové fenomény, které přináší rozvoj technologií.

(red) 

 

Go to TOP