Zákon o knihovnách rozšíří povinnost poskytování elektronických publikací

Zákon v budoucnu zřejmě rozšíří povinnost vydavatelů odevzdávat povinné výtisky vydání jejich elektronických publikací. Počítá s tím novela několika předpisů včetně zákona o knihovnách, který 4. listopadu 2019 schválila vláda.

ČTK o tom informoval tiskový odbor úřadu vlády. Návrh podle ministerstva kultury reaguje na technologický rozvoj a vzrůstající počet publikací vydávaných v elektronické formě bez toho, aby vyšly i v tištěné podobě. „Z tohoto důvodu se v zájmu zachování této části kulturního a informačního bohatství pro budoucí generace rozšiřuje povinnost vydavatelů odevzdávat vybrané elektronické publikace obdobně stávajícímu institutu povinného výtisku tištěné neperiodické publikace a periodického tisku,“ vysvětluje ministerstvo v návrhu. Vydavatelé by po schválení předpisu měli výtisky odevzdávat v původním formátu a bez užití technických ochranných prostředků.

Národní knihovna ČR by měla ze získaných elektronických publikací vytvářet databáze, ke kterým bude mít přístup okruh vybraných knihoven. „Obsahy databází budou tyto knihovny moci ve svých objektech dále zpřístupňovat určeným způsobem uživatelům,“ stojí v návrhu. Národní knihovna by se měla také zabývat sběrem vybraných dokumentů volně přístupných na webu, které bude také uchovávat ve zvláštní databázi.

Celkové náklady, jež si novela vyžádá, činí podle ministerstva přibližně 58 milionů korun ročně. Zhruba 30 milionů vynaloží Národní knihovna na platby za užití a zpřístupnění autorských děl veřejnosti knihovnami ze systému knihoven. Osobní a věcné náklady si vyžádají dalších 28 milionů. Částka zahrnuje náklady na platy i provozní a investiční náklady.

V případě elektronicky pořízených publikací určených primárně pro lidi se zrakovým postižením bude jejich příjemcem Knihovna a tiskárna pro nevidomé K. E. Macana.

Zdroj: ČTK, foto Pixabay.

Go to TOP