Vláda bude moci zvyšovat jmění státních podniků, rozhodl Senát

Vláda zřejmě bude moci navyšovat základní jmění státních podniků. Umožnit jí to má novela zákona č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů. Dne 2. srpna 2023 ji schválil Senát. Ačkoli dva senátní výbory doporučovaly novelu vrátit poslanecké sněmovně a vyřadit z ní úpravy, které se do ní ve sněmovně dostaly, dali senátoři přednost návrhu novelu zákona schválit.

 

Vláda bude moci podle předlohy zvyšovat základní jmění státních podniků, pokud si takový krok vyžádají bezpečnostní zájmy státu nebo zajištění důležitých veřejných potřeb. Úpravu zákona vláda předložil i s ohledem na situaci ztrátové České pošty, kterou po zrušení skoro desetiny poboček a propouštění čeká celková reorganizace.

Státních podniků existuje v současné době v Českého republice šest desítek. Zákon nyní neumožňuje navyšování jejich základního jmění podobným způsobem, jako je to možné u akciových společností, tedy novým vkladem vlastníků nebo vydáním nových akcií. Podle novely bude možné základní jmění státního podniku zvýšit rozšířením okruhu státního majetku, s nímž má státní podnik právo hospodařit. V praxi to podle důvodové zprávy bude zpravidla převedením peněz.

Senátní Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu chtěl z předlohy vyřadit návrh, který se do ní dostal ve sněmovně a který umožňuje, aby úlohu zakladatele mohlo plnit více ministerstev. Senátní Ústavně-právní výbor chtěl vyřadit z předlohy návrh ministra Ing. Mariana Jurečky, který umožní státním podnikům, aby si v odůvodněných případech mohly ponechat bankovní účty u komerčních bank.

Novela podle návrhu ministra Jurečky zmírní změny rozpočtových pravidel účinné už od července. Tyto změny stanovily mimo jiné to, že účty podřízené státní pokladně budou muset mít nově také státní podniky a národní podnik Budějovický Budvar. Účty by musely do devíti měsíců, tedy do konce března příštího roku převést do České národní banky, jinde by si je mohly založit jen po souhlasu Ministerstva financí. Podle Mariana Jurečky by to zasáhlo do majetku státních podniků ve stovkách milionů korun a přineslo také provozní potíže. Zástupci Ministerstva zemědělství už dříve v Hospodářském výboru Poslanecké sněmovny P ČR varovali, že jen v případě Lesů ČR, které jsou státním podnikem, by ztráta představovala asi půl miliardy korun.

Podle senátorky JUDr. Daniely Kovářové však měl povinný převod bankovních účtů k ČNB zabránit riskantnímu a spekulativnímu chování státních podniků. Naproti tomu senátor Ing. Zdeněk Nytra varoval, že po státních podnicích by mohly přijít na řadu s převodem účtů kraje a obce.

Novela zákona o státním podniku také počítá s tím, že úkoly zakladatele státního podniku bude moci nově plnit více ministerstev. Uspořádání jejich vztahů by zajišťovala smlouva. Změna umožní efektivnější využívání majetku svěřeného státním podnikům. Senátní Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu chtěl tuto část vypustit, ale protože Senát novelu schválil v předložené podobě, na pozměňovací návrhy už nepřišla řada.

Předseda senátního hospodářského výboru prof. Dr. Ing. Miroslav Plevný k tomu řekl, že návrh nepovažuje za šťastný. Nepromítl se podle něj do dalších ustanovení zákona, a není tak zřejmé, jak se zakladatelé podělí o práva a povinnosti. Veřejnosti také nebude známo, jak zakladatelé vykonávají svou funkci a které ministerstvo bude odpovědné za jakou konkrétní činnost. Senát alespoň na jeho návrh přijal doprovodné usnesení a vyzval vládu, aby zajistila že takové zakládací listiny budou ukládány ve sbírce listin obchodního rejstříku.

Předpis nyní dostane k podpisu prezident republiky Petr Pavel.

 

Zdroj: ČTK
Foto: Senát P ČR

 

Go to TOP