Vláda podpořila trestný čin působení v cizím ozbrojeném konfliktu

Zapojení do činnosti nestátní ozbrojené skupiny, která se zaměřuje na působení v ozbrojeném konfliktu na území cizího státu, se možná stane samostatným trestným činem. Pachateli by za něj mohlo hrozit až pětileté vězení. Návrh trestního zákoníku, který s tím počítá, na zasedání 30. října 2019 schválila vláda, řekl po jednání novinářům premiér Andrej Babiš.

Kvůli neúčasti ministra vnitra Jana Hamáčka kabinet odložil projednávání novely trestního řádu, podle které by mohly být informace získané rozvědkami použitelné v trestním řízení.

„Určité formy členství v nestátních ozbrojených skupinách zaměřených na působení v ozbrojeném konfliktu probíhajícím na území jiného státu lze vnímat jako významnou bezpečnostní hrozbu, kterou však dle současné úpravy není možné či je velmi komplikované trestněprávně postihnout,“ uvedlo k návrhu Ministerstvo spravedlnosti ČR.

Úřad dále konstatoval, že lidé působící ve zmíněných uskupeních si osvojí řadu vojenských praktik, přičemž existuje riziko, že je využijí i po návratu do ČR. Mohou mít rovněž sklon k zakládání radikálních či extremistických skupin nebo ke snaze získat své následovníky v boji.

Český trestní zákoník zná trestný čin služby v cizích ozbrojených silách. Ten se však týká pouze českých občanů a navíc jej nelze aplikovat na působení v nestátních skupinách, tedy například v povstaleckých silách. Stejně tak jej není možné použít na působení u útvarů, které se sice za stát označují, ale nejsou jím, třeba v případě takzvaného Islámského státu.

Trestný čin účasti na teroristické skupině lze zase použít jen tehdy, jestliže se prokáže teroristický charakter uskupení, tedy zejména to, že je zaměřená na páchání teroristických trestných činů. „To může v určitých případech narážet na obtíže, zvláště za situace, kdy se aktivity takové skupiny budou odehrávat daleko od území ČR v místě ozbrojených konfliktů,“ podotklo ministerstvo.

Další trestné činy jako spolupráce s nepřítelem nebo válečná zrada jsou zase podmíněné vyhlášením válečného stavu nebo stavu ohrožení státu ze strany ČR. Nový trestný čin nazvaný „účast na nestátní ozbrojené skupině zaměřené na působení v ozbrojeném konfliktu“ nebude vyžadovat, aby byl pachatel formálně členem uskupení. Bude postačovat i jeho faktické včlenění – například i tak, že do daného státu odcestuje s úmyslem zapojit se do bojové činnosti skupiny.

Zdroj: ČTK, foto Pixabay.

Go to TOP