Ústavní soud ČR odmítl stížnost RegioJetu ve sporu se státem

Ústavní soud ČR odmítl stížnost soukromého dopravce RegioJet týkající se smlouvy uzavřené Ministerstvem dopravy ČR a Českými drahami na desetiletý provoz vlakové linky Brno – Břeclav – Olomouc. RegioJet chtěl ústavní stížností dosáhnout zrušení předchozích rozhodnutí Nejvyššího správního soudu, Krajského soudu v Brně a Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS). Ústavní soud ale dospěl k názoru, že návrh není opodstatněný.

„Ačkoli stěžovatel odkazuje na svá základní práva a rozvíjí ústavně právní argumenty, podstata jeho polemiky se závěry napadených soudních rozhodnutí je založena na hodnocení podústavního práva a skutkových okolností případu, nemá tedy vlastně ústavní rozměr,“ uvedl v rozhodnutí předseda senátu Vojtěch Šimíček.

Stížnost se týkala smlouvy uzavřené mezi Ministerstvem dopravy ČR a Českými drahami v roce 2015 na desetiletý provoz vlakové linky Brno – Břeclav – Olomouc. RegioJet požadoval nejprve po ÚOHS přezkoumání postupu ministerstva a žádal vydání předběžného opatření, které by zakazovaly ministerstvu smlouvu uzavřít. To se ale nestalo, námitky firmy zamítl i předseda ÚOHS Petr Rafaj. Rozhodnutí úřadu pak firma napadla neúspěšně žalobou u Krajského soudu v Brně a následně podala kasační stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu, ani tam ale neuspěla.

Firma dříve uvedla, že hlavní důvod, proč vystupuje proti smlouvě, je to, že stát se dohodl přímo s Českými drahami na provozování spojů s dotací 85 Kč na kilometr, zatímco RegioJet oficiálně nabídl, že bude stejné spoje provozovat s dotací 37 Kč na kilometr. „Stát dal přednost Českým drahám, i když jejich cena byla násobně vyšší, a zároveň odmítl následně na provoz těchto spojů vypsat transparentní výběrové řízení,“ uvedl tehdy mluvčí společnosti RegioJet Aleš Ondrůj.

Další možnosti, jak smlouvu napadnout, už RegioJet nemá.

Plné znění rozsudku II. ÚS 2883/19 si přečtete zde.

Zdroj: ÚS, foto archiv ČAK.

Go to TOP