Soudcovská unie chystá doplnění etického kodexu, hotové má být v červnu

Soudcovská unie ČR chystá doplnění etického kodexu, půjde o otevřený soubor etických dilemat soudce. Hotov by měl být v červnu příštího roku, poté bude poskytnut soudcům jako pracovní pomůcka a bude rovněž zveřejněn. Příloha, která doplní 14 let starý etický kodex, vzniká několik let. Mělo by jít o určitou „kuchařku“ zachycují konkrétní životní situace, do kterých se může soudce dostat, i jaké otázky by si v nich měl pokládat, řekli zástupci Soudcovské unie 12. října 2019 po ukončení dvoudenního sněmu v Přerově.

Soudcovská unie má svůj etický kodex od roku 2005. Otevřený soubor etických dilemat by se měl stát jeho přílohou. Rozvíjet by měl obecné principy etického kodexu a dávat jim konkrétní podobu. „Cílem přílohy etického kodexu je zvýšit citlivost soudců na určité situace, aby si soudce lépe uvědomoval, že je ve střetu s etikou a aby si lépe zformuloval otázky, které si má v těchto situacích klást,“ uvedla prezidentka Soudcovské unie Daniela Zemanová (na snímku).

Příručka bude zachytávat konkrétní situace, ve kterých se soudci mohou ocitnout a které mohou vyvolat pochybnosti o tom, zda se zachovali správně v souladu s profesní etikou. Jde například o situace jako je pozvání na vernisáž, na sportovní utkání, i to, za jakých okolností by měli soudci opustit prostory kvůli setkání s lidmi, kvůli nimž by mohlo být vyvoláno zdání, že by mohli být těmito událostmi ovlivněni. Podle prezidentky unie se při sestavování příručky vycházelo i z případů projednávaných kárným senátem. „Zjistili jsme, že většina pochybení vznikla, když si soudce etické pochybení vůbec neuvědomil. Mělo by to zvýšit pozornost,“ doplnila prezidentka.

Příručku chtějí zástupci unie zveřejnit cíleně s tím, aby i veřejnost měla možnost nahlédnout do toho, co musí soudci ve svém povolání vykonávat. „Bez důvěry v soudnictví nemůže soudnictví náležitě fungovat. Důvěra se vytváří nejen kvalitou rozhodování, ale i kvalitou soudců. Náš počin, který příští rok předložíme i veřejnosti, by měl vést k tomu, aby došlo ke sblížení při nahlížení na etiku ze strany soudců i veřejnosti,“ uvedl viceprezident unie Petr Černý.

Soudcovská unie se na sněmu zabývala také syndromem vyhoření soudců. Podle objektivních údajů v žebříčku náročností profesí jsou uváděni na třetím místě v nebezpečí syndromu vyhoření. Předejít by tomu zástupci unie chtěli tvůrčím či studijním volnem po několika letech praxe či ozdravnými pobyty, na kterých by mohl soudce načerpat energii. Po dobu jeho nepřítomnosti by jej zastoupil emeritní soudce.

Výročního zasedání stavovské organizace soudců se zúčastnilo zhruba 150 delegátů a hostů z řad nejvyšších ústavních činitelů, představitelů justice a významných osobností ze zahraničních justičních institucí. Před účastníky sněmu předstoupila například ministryně spravedlnosti Marie Benešová, která mimo jiné zmínila novelu zákona o státním zastupitelství a ocenila spolupráci Soudcovské unie na novele zákona o soudech a soudcích. V diskusi vystoupil předseda Nejvyššího soudu ČR Pavel Šámal, který svůj příspěvek zaměřil na etiku a za Nejvyšší správní soud ČR vystoupil soudce Josef Baxa, který hovořil o nutnosti vyřešit problém přetíženosti NSS.

Zdroj: ČTK, Soudcovská unie ČR
Foto: AD

Go to TOP