Advokát Václav Vlk je ve střední Evropě první „Abogado Consultor“

Na velvyslanectví Mexika v Praze obdržel dne 7. října 2019 JUDr. Václav Vlk, advokát Moreno Vlk & Asociados, jmenovací listiny do funkce Abogado Consultor na období 2019 až 2024.

 

Slavnostní předání listin provedla osobně velvyslankyně paní Rosaura Leonora Rueda Gutiérrez a zúčastnila se paní konzulka Marbella Michel Arias a vysocí úředníci pan Miguel Angel Vilchis, pan Hugo Juarez Carrillo a dále advokát JUDr. Václav Vlk a Dr. Guillermo Vidaillac, který je v advokátní kanceláři Moreno Vlk & Asociados zodpovědný za španělsky mluvící klienty.

 

El Abogado Consultor velvyslanectví je funkce jmenovaná z rozhodnutí Mexika u příslušných ambasád a konzulátů, zejména v Severní Americe a jeho primárním posláním je asistovat obyvatelům Mexika v konkrétní zemi. Poskytovat právní pomoc obchodním společnostem a obchodníkům či průmyslníkům mexického původu a také poskytovat právní pomoc vládě Mexika cestou podpory jejího zastoupení velvyslanectví v Praze.

 

Součástí funkce je též sledovat místní legislativu a všechny významné právní posuny v místě působení, které se pak dotýkají činnosti diplomatické mise a zájmů mexického státu. Těmito Abogados Consultores jsou jmenováni zpravidla významní a ve španělském jazyce působící advokáti, členové advokátních kanceláří mající širší přesah, jak v oblasti ochrany lidských práv a procesních předpisů, tak základní orientaci ve věcech obchodního práva.

 

Ve střední Evropě prozatím nebyl jmenován advokát, který by splňoval podmínky stanovené Mexikem, takže Česká republika a český advokát, člen výboru pro Vnější vztahy ČAK, drží významné prvenství.


Redakce AD

 

 

 

Go to TOP