Novela zákona o terapiích již získala potřebnou odbornou podporu

Novela zákona o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání počítá s tím, že by se seznam rozšířil o terapeuta neurovývojových poruch, který by používal větší škálu terapií.

Senátoři 14. srpna 2019 přes vyhraněnou diskusi poslali do Sněmovny návrh na rozšíření seznamu terapeutů pro děti s autismem. Novela zákona o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání počítá s tím, že by se seznam rozšířil o terapeuta neurovývojových poruch, který by používal další metody léčby než jednu dosud užívanou. Například rodiče autistických dětí by při použití těchto metod měli nárok na příspěvky od pojišťoven.

Návrh má zákonem uznat další v Česku rozšířené metody, včetně terapie hrou, dále strukturované učení, které využívá vizualizaci a předvídatelnost (metoda TEACCH), terapie založené na vztahu a naturalistickém přístupu, sdílení emocí na podkladě vývojové psychologie (metoda OTA) nebo metody rodinné terapie. Při projednávání novely zákona v roce 2017 se změnu prosadit nepodařilo. Proti se postavila například Česká lékařská komora. Podle odpůrců návrhu změna dostatečně jasně nevymezuje rozdíly mezi rolemi nově zaváděného terapeuta a nyní fungujícími analytiky.

Podle Senátem schváleného znění novely by terapeut mohl s klienty pracovat na základě indikace dětského a dorostového psychiatra, psychiatra nebo psychologa.

Zdroj: ČTK, foto Pixabay.

 

Go to TOP