Zveme na seminář ČAK: Advokát a Komora, aneb proč ji nezatracovat?

K čemu je advokátům Česká advokátní komora? Kdy ji advokát může potřebovat a jak mu Komora může pomoci? Jak získat od Komory potvrzení nebo co pro Vás může udělat Výbor pro odbornou pomoc a ochranu zájmů advokátů?

Dozvíte se ale mnohem více, například jak pracovat na mediální prezentaci advokáta. V praxi pak oceníte, když budete vědět, co dělat, když je na advokáta podána stížnost nebo zahájeno kárné řízení. Představíme půjčky ze sociálního fondu a další zajímavosti, kvůli kterým existuje Komora

Termín semináře:            11. prosince 2019 od 9.00 do 12.00 hodin

Místo konání:                    palác Dunaj, Praha 1, Národní 10 (vchod z Voršilské č. 14) – kinosál

Lektoři:

JUDr. Vladimír Jirousek, advokát a předseda ČAK

JUDr. Marek Nespala, advokát a předseda výboru pro odbornou pomoc a ochranu zájmů

advokátů ČAK

Mgr. Petra Vrábliková, advokátka a vedoucí oddělení pro věci kárné ČAK

PhDr. Iva Chaloupková, vedoucí odboru vnějších vztahů ČAK

JUDr. Milan Hoke, advokát a vedoucí oddělení odboru sekretariátu ČAK

 Mgr. Miroslava Sedláčková, vedoucí hospodářského a organizačního odboru ČAK

JUDr. Jaroslava Macková, advokátka a vedoucí odboru matriky ČAK

JUDr. Daniela Kovářová,  advokátka a předsedkyně sekce pro rodinné právo ČAK

JUDr. Martina Doležalová, advokátka a předsedkyně sekce pro ADR ČAK

Cena semináře:                            účast zdarma

Uzávěrka přihlášek:         20. listopadu 2019, pokud jsou ještě volná místa, můžete se přihlašovat (zpráva je uvedena na webu ČAK u semináře).

Časový rozvrh:

8,40 – 9,00 hod. prezence

9,00 – 12,00 hod.   seminář (přestávka zpravidla 10,30 – 11,00 hod.)

Informace pro advokáty:

Účastí na tomto semináři získá advokát 3 kredity započitatelné do dalšího vzdělávání advokátů z oboru advokátního práva.

Informace pro advokátní koncipienty:

Seminář je započitatelný za jeden polodenní volitelný seminář. Výkaz o účasti je nutné odevzdat při prezenci a potvrzený bude vrácen na konci semináře.

 

ORGANIZAČNÍ POKYNY A INFORMACE PRO ÚČASTNÍKY

1. Zájemci o účast na této akci, nechť vyplní a zašlou přihlášku, kterou naleznou na www.cak.cz, levé menu (cca uprostřed) pod názvem Vzdělávání advokátů, Vzdělávací akce ČAK, u každého semináře. Přihlášku zasílejte nejlépe emailem na adresu seminare@cak.cz nebo poštou na adresu Česká advokátní komora, Národní 16, Praha 1, 110 00.

2. Vzdělávací akce ČAK jsou určeny pro advokáty. V případě volné kapacity je možná účast advokátních koncipientů. Účast jiných osob není možná.

3. Přihláška je závazná. Řádně přihlášení účastníci jsou registrováni na seminář a na základě této přihlášky (dle fakturačních údajů v ní uvedených) je před konáním semináře vystaven daňový doklad, který je cca do 10ti dnů po konání semináře zaslán do datové schránky objednatele. Zrušení účasti lze provést pouze písemně emailem, a to nejméně 3 pracovní dny předem.

4. Účastníci budou evidováni podle pořadí doručených přihlášek, účastníkům přihlášeným e-mailem zašleme potvrzení o doručení. Účastníky, kteří z kapacitních důvodů nebudou zařazeni na seminář, e-mailem informujeme a nabídneme jim náhradní termín, popř. zrušení přihlášky.

 5. Vyplněním a zasláním přihlášky souhlasí účastník s podmínkami zde uvedenými.

 6. Telefonické informace: pí. Marie Knížová, 273 193 251.

Těšíme se na setkání s Vámi.                                           Ing. Lenka Matoušková

                                                                        vedoucí odboru výchovy a vzdělávání ČAK

Zdroj: ČAK.

Ilustrační foto – vyhlídka ze střechy Paláce Dunaj, foto H. Kejhová.

Go to TOP