Klesají daňové úniky. ČR má ale jeden z nejsložitějších daňových systémů v EU

Tři instituce poukázaly na zlepšení výběru daní v České republice. Nejvyšší státní zastupitelství ve zveřejněné výroční zprávě za rok 2018 vyzdvihlo činnost Daňové kobry a také efektivnější kontrolní činnost Finanční správy díky opatřením jako je kontrolní hlášení nebo elektronická evidence tržeb.

Přesto je pro právní a daňové poradce daňová oblast stále „legislativní džunglí“. Česko má podle mezinárodních průzkumů  složitý daňový systém. Vyplynulo to z letošního Indexu daňové složitosti univerzit v Paderbornu a Mnichově s poradenskou společností BDO. V globálním měřítku Česká republika obsadila 85 příčku ze 143 analyzovaných zemí.  V rámci Evropské unie (EU) zaznamenaly horší výsledek pouze Itálie, Řecko a Chorvatsko. Výzkum nehodnotil jen výši daňového zatížení právnických osob, ale daňový legislativní proces, složitost průběhu podání daňových přiznání a mnoho dalších kritérií, viz viz ZDE.

Ministerstvo financí odkazuje na svých webových stránkách na výzkumy, které provádí nejprestižnější světové nezávislé instituce (např. výzkum Doing Business Světové banky ve spolupráci s poradenskou společností PricewaterhouseCoopers a dalšími subjekty). Z nich vyplývá, že v posledních letech dochází v České republice k postupnému snižování administrativy spojené s placením daní. Zatímco v roce 2016 potřeboval podnikatel podle studie Světové banky na splnění svých daňových povinností 236 hodin, v roce 2017 to bylo 230 hodin ročně. Zlepšením celkové hodnoty indikátoru „placení daní“ se Česká republika dostala v žebříčku hodnocených zemí na 45. místo.

Zlepšuje se boj s daňovými úniky a podvody

Národní centrála proti organizovanému zločinu (NCOZ) v loňském roce podle své výroční zprávy zaznamenala trend odklonu od trestné činnosti v oblasti DPH, vystavování fiktivních faktur či podílení se na karuselových podvodech, a to rovněž z důvodu zúžení prostoru k páchání této kriminality díky zvýšeným kontrolám finančních úřadů, nebo zavedení kontrolních hlášení. Nejvyšší kontrolní úřad ve své zprávě o daních v České republice v letech 2014 – 2017 poukázal na úspěšné naplňování cíle boje proti daňovým únikům i lepšící se výběr daní, což byla zároveň hlavní priorita rezortu financí v období, které NKÚ ve své zprávě hodnotil.

„Díky přelomovým opatřením, jako je elektronická evidence tržeb, kontrolní hlášení, rozšíření reverse charge či výsledkům Daňové kobry, došlo k zásadní redukci daňových úniků. Je potěšující, že to zaznamenávají i zcela nezávislá analytická pracoviště, která z povahy věci disponují zcela konkrétními informacemi, které potvrzují úspěšnost snažení našeho rezortu v boji s daňovými úniky a podvody,“ říká ministryně financí Alena Schillerová. Zavedená opatření přispěla k vyššímu výběru daní. Mezi lety 2013 – 2018 vzrostly celkové daňové příjmy o více než 450 mld. korun.

Cílem je snížení administrativy

Osmi milionům daňovým subjektům má v budoucnu usnadnit komunikaci se státem přehledné a intuitivní rozhraní online finančního úřadu, jehož spuštění pod názvem Moje Daně plánuje rezort financí v roce 2020. Ministerstvo financí s Ministerstvem průmyslu a obchodu slibují, že by plátcům daní měla během tří let významně ubýt administrativa.

Zdroj: MF, PwC, MPO. Autorka Mgr. Hana Kejhová, MPA. Foto Pixabay.

Go to TOP