PS odmítla omezit inflační doložku k finančním náhradám církvím

Poslanecká sněmovna schválila na své 103. schůzi konané dne 24. května 2024 novelu zákona č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů (zákon o církvích a náboženských společnostech), a zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, která má přinést digitalizaci, sjednocení terminologie a snížení administrativní zátěže týkající se církví. Současně odmítla snahu omezit novelou inflační navyšování finanční náhrady církvím za nevydaný majetek v restitucích. Novelu nyní dostane k projednání Senát.

 

Proti návrhu na omezení inflačního navyšování finanční náhrady církvím za nevydaný majetek v restitucích se v debatě spolu s lidoveckými poslanci postavil ministr kultury Martin Baxa, podle něhož platná pravidla církevních restitucí posvětil Ústavní soud. Opoziční poslanci na obhajobu svého návrhu argumentovali tím, že Parlament loni omezil mimořádnou inflační valorizaci důchodů. Inflační doložka počítá s tím, že se výše nesplacené částky finanční náhrady církvím každoročně zvyšuje o míru roční inflace. Podle návrhu poslanců opozice se částka měla zvýšit maximálně o 2,26 nebo 3,03 procentního bodu.

Vláda v novele předložila změny v právní úpravě právnických osob zakládaných církvemi a náboženskými společnostmi. Navrhovala mimo jiné změnit jejich označení z evidovaných právnických osob na církevní právnické osoby. Sněmovna ale zachovala současné názvosloví.

Novela má umožnit elektronicky získat úředně ověřené výpisy z Rejstříku registrovaných církví a náboženských společností, Rejstříku svazů církví a náboženských společností a Rejstříku evidovaných, respektive církevních právnických osob. To je podle vlády v souladu s trendem elektronizace veřejné správy.

Navrhované změny se týkají rovněž úpravy zvláštních práv. Předpis má umožnit církvím a náboženským společnostem, které disponují oprávněním k výkonu zvláštních práv, podat návrh na zrušení oprávnění k výkonu těchto zvláštních práv, což dosud není možné. Církve nyní mají pouze možnost zvláštní právo nevykonávat. Novela obsahuje také drobné změny zákona o správních poplatcích, které souvisejí se zjednodušením právní úpravy evidovaných právnických osob.

 

Zdroj: ČTK
Ilustrační foto: Pexels.com

Go to TOP