EK chce pravidelně hodnotit situaci kolem vlády práva v zemích EU

Dodržování pravidel právního státu by podle názoru Evropské komise mělo být v členských zemích Evropské unie pravidelně vyhodnocováno. Pokud budou zjištěny problémy, měla by být unijní reakce rychlejší, koordinovaná a přesněji definovaná. Evropská komise to dnes oznámí v materiálu, na němž se dohodla už v úterý na svém jednání ve Štrasburku. Zdůrazní také, že udržení vlády práva je společnou odpovědností států bloku i všech institucí unie.

S pohledem komise by měl ve čtvrtek její první místopředseda Frans Timmermans seznámit zástupce členských zemí na jednání Rady pro všeobecné záležitosti (GAC) v Bruselu. Právě tato rada se už řadu měsíců bez viditelného posunu zabývá na základě sedmého článku unijních smluv situací kolem právního státu v Polsku i Maďarsku.

Sdělení komise proto vítá záměr členských států domluvit se na změnách pravidel kolem sedmého článku tak, aby byla jasnější a závaznější, například pokud jde o termíny. O stejné věci dnes dopoledne v europarlamentu jako o prioritě nynějšího finského předsednictví hovořil finský premiér Antti Rinne.

Komise zdůrazňuje, že základní odpovědnost za udržení respektu k právnímu státu nesou členské země bloku. „Role institucí EU by měla být ve zprostředkovávání spolupráce a dialogu, aby bylo možné předejít nárůstu problému do podoby, kdy bude třeba formální reakce,“ stojí v dokumentu. Smyslem je tak podle komise především prevence a vyřešení problémů ještě před tím, než je na evropské úrovni bude nutné začít řešit v rámci formálního postupu.

Zamýšlené pravidelné prověrky právního státu by se tak měly zaměřit na aspekty jako jsou problémy s prosazováním zákonů, nedostatky v právní ochraně ze strany nezávislých soudů či třeba nerespektování oddělení moci výkonné a soudní. Prověřována by měla být i schopnost států účinně potírat korupci a tam, kde je souvislost s unijním právem, i otázky související s nezávislostí médií a volebním systémem.

„Ačkoliv se monitorování bude týkat všech členských zemí, bude nutně muset být intenzivnější ve státech, kde bylo zjištěno riziko regrese nebo konkrétní slabá místa,“ uvádí komise.

Součástí jejího plánu, jak posílit právní stát v unii, je také zvyšování povědomí o tom, co to vláda práva vlastně je. Nedostatek informací totiž podle EK vedly „v několika členských státech“ k tomu, že byly narušeny vztahy mezi mocí výkonnou, zákonodárnou a soudní, či nebyla respektována nezávislost soudů, „někdy v důsledku záměrných politických rozhodnutí“.

Zdroj: ČTK
Foto: Pixabay

Go to TOP