V. ročník mezinárodní konference MEDIACE 2019 v Olomouci

Již V. ročník mezinárodní vědecké konference MEDIACE 2019 se koná ve dnech 12. – 13. 9. 2019. Pořádá ji Právnická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci. Cílem konference, jejímž partnerem je i ČAK, bude interdisciplinární reflexe mediace v České republice a v zahraničí. 

Na programu budou témata z teorie, výzkumu i praxe mediace. Program tradičně probíhá ve třech částech. V úvodním plenárním zasedání vystoupí významní čeští i zahraniční odborníci, druhá část proběhne prostřednictvím tematicky zaměřených sekcí a ve třetí se uskuteční interaktivní workshopy.

Generálními partnery jsou Právnická fakulta Masarykovy univerzity v Brně a Ministerstvo spravedlnosti ČR.

Součástí konference bude společenský večer s cimbálovkou v příjemných prostorách Pevnosti poznání Univerzity Palackého.

Podrobné informace ke konferenci, včetně elektronické přihlášky, naleznete na webových stránkách  www.pf.upol.cz/mediace/.

Zdroj: Univerzita Palackého v Olomouci

Go to TOP