MSp chce zjednodušit proces likvidace právnických osob

Ministerstvo spravedlnosti chce administrativně i finančně zjednodušit proces likvidace právnických osob. Podle návrhu, který předložilo, by spolky, nadace nebo ústavy už nemusely platit za zveřejnění informace o své likvidaci v Obchodním věstníku. Postačilo by oznámení ve veřejném rejstříku na internetu, které je už nyní tak jako tak povinné. Navrhovaná změna by měla být účinná od 1. srpna,  15. července 2019 ji projedná vláda.

Občanský zákoník stanoví, že likvidátor právnické osoby musí zveřejnit oznámení o její likvidaci dvakrát, a to v Obchodním věstníku. Povinnost dvojího zveřejnění je dána historicky, protože věstník byl původně tištěný a věřitel likvidované firmy tak měl při opakovaném uveřejnění větší možnost, že si informaci skutečně přečte a přihlásí své pohledávky.

„Za existence elektronické on-line podoby veřejného rejstříku, který je na rozdíl od Obchodního věstníku zcela volně a zdarma přístupný, postrádá dvojí uveřejnění smysl,“ konstatovalo ministerstvo v důvodové zprávě. Povinné uveřejnění zápisu o vstupu do likvidace ve veřejném rejstříku má podle úřadu stejný efekt jako zveřejnění ve věstníku.

Oznámení o likvidaci by ve věstníku nově nemusely zveřejňovat právnické osoby zapsané do jiného než obchodního rejstříku, tedy spolky, nadace, ústavy, společenství vlastníků jednotek a obecně prospěšné společnosti. Dvojí zveřejnění písemností by mohly nahradit jediným uveřejněním vybraných údajů ve veřejném rejstříku. Podle ministerstva to z hlediska ochrany věřitelů postačí, protože většina neziskových právnických osob – zejména spolků – nemá za celou dobu svého fungování žádný majetek ani dluhy.

V případě obchodních korporací ministerstvo navrhuje ponechat povinnost alespoň jednou zveřejnit vstup do likvidace a výzvu věřitelům v Obchodním věstníku. První oznámení by ale rovněž mohly učinit prostřednictvím zápisu na internetovém portálu veřejného rejstříku. „Úprava reflektuje povahu obchodních korporací sloužících obecně k podnikání, s čímž je spojena i vyšší pravděpodobnost existence věřitelů,“ vysvětlil úřad.

Ministerstvo zároveň zdůraznilo, že ochranu věřitelů má primárně zajišťovat likvidátor, a to tím, že aktivně vyhledává věřitele a že jemu známé věřitele adresně vyrozumívá o vstupu dané právnické osoby do likvidace.


Zdroj: ČTK
Foto: Pixabay

 

Go to TOP