ÚS odmítl návrhy na zrušení zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi

Ústavní soud odmítl dva návrhy na zrušení zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi, protože řízení v této věci již bylo zahájeno.

Plénum Ústavního soudu odmítlo návrhy na zrušení zákona č. 125/2019 Sb., o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi a na zrušení slov „s výjimkou finanční náhrady“ v § 18a odst. 1 písm. f) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, vedené pod sp. zn. Pl. ÚS 9/19 (soudce zpravodaj Radovan Suchánek) a sp. zn. Pl. ÚS 10/19 (soudkyně zpravodajka Kateřina Šimáčková), které podaly skupiny 62 poslanců a 19 senátorů.

V době podání obou návrhů již bylo před Ústavním soudem vedeno řízení o návrhu skupiny senátorů na zrušení totožné pasáže zákona o daních z příjmů, eventuálně na zrušení celého zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi (sp. zn. Pl. ÚS 5/19, soudce zpravodaj Jaromír Jirsa, text návrhu a podpisová listina jsou dostupné zde: https://bit.ly/2xauV3y ), a proto nejsou jiné návrhy podané v téže věci přípustné (tzv. překážka litispendence podle § 35 odst. 2 zákona o Ústavním soudu).

Odmítnutí obou návrhů z důvodu litispendence ale neznamená, že se Ústavní soud nemůže zabývat argumenty poslanců a senátorů, které byly uvedeny v odmítnutých návrzích. Učiní tak ale v rámci řízení vedeném pod sp. zn. Pl. ÚS 5/19, jehož se obě skupiny odmítnutých navrhovatelů mohou účastnit jako vedlejší účastníci, a to se stejnými procesními právy, jako navrhovatelé v nyní projednávané věci.

Text usnesení Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 9/19 je dostupný  zde.

Text usnesení Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 10/19 je dostupný  zde.

Zdroj: ÚS, foto Pixabay

Go to TOP