Bulletin advokacie – nejlepší právnický časopis roku 2019

Ve dnech 13. až 15. června 2019 se uskutečnil již XXVII. ročník Karlovarských právnických dnů. Na slavnostní recepci 14. června večer byly předány již tradiční prestižní ceny.

Nejlepší časopis

Bulletin advokacie obhájil své loňské prvenství a v konkurenci 34 odborných periodik získal Prestižní cenu pro nejlepší právnický časopis roku 2019.

Těsně za ním se umístil časopis Právní rozhledy a třetí příčku obsadil Právník.

Ze slovenských časopisů pak nejvíce hlasů získal Právny obzor, na druhém místě se umístil „mladší bráška BA“ Bulletin slovenskej advokácie a třetí příčka patří časopisu Justičná revue.

Autorská cena

Autorská cena ČR za nejpřínosnější právnickou publikaci má také své majitele. Nominátoři tentokrát zvolili Velký komentář Občanského zákoníku – svazek IX, § 2894 – 3081, autorů Filip Melzer – Petr Tégl (na snímku s šéfredaktorkou BA a AD), který vyšel v nakladatelství Leges.

Na druhém místě se umístila publikace Ivany Štenglové Smlouva o dílo z nakladatelství C. H. Beck a ze třetího místa se raduje kolektiv autorů Karel Beran, Petr Čech, Bohumil Dvořák, David Elischer, Jiří Hrádek, Václav Janeček, Zdeněk Kühn, Lucie Novotná Krtoušová, Pavel Ondřejek, kteří napsali publikaci Právní jednání a odpovědnost právnických osob po rekodifikaci českého soukromého práva, kterou vydalo nakladatelství Wolters Kluwer ČR.

Autorskou cenu SR za rok 2019 získává kolektiv Eduard Burda, Marek Kordík, Lucia Kurilovská, Tomaš Strémy za publikaci Zákon o trestnej zodpovednosti právnických osob, která vyšla v slovenském C. H. Beck.

Na druhém místě se umístila publikace autorů Jozef Vozár: Augustín Ráth – Prvý slovenský rektor Univerzity Komenského, kterou vydalo nakladatelství Veda a třetí místo patří kolektivu Zuzana Adamová, Branislav Hazucha za Autorský zákon. Komentár, rovněž ze slovenského nakladatelství C. H. Beck.

Letos bez nejlepšího judikátu

Cena „Pocta za nejlepší judikát za období 2018-2019“ letos udělena nebyla. Celkem bylo navrženo na ocenění jak nominátory, tak i účastníky Ankety o nejlepší právnický časopis celkem 21 rozhodnutí, zejména Nejvyššího soudu a Ústavního soudu České republiky. Žádný z judikátů neobdržel více jak tři hlasy, přičemž právě po třech hlasech obdrželo celkem šest judikátů. Za této situace bylo na členech poroty, zda se přikloní k některému návrhu. Hlasování členů poroty však došlo rovněž k rovnosti hlasů pro tři návrhy. Za této situace se porota na návrh doc. JUDr. Štenglové rozhodla, že za období 2018- 2019 nebude udělena cena „Pocta za nejlepší judikát“ žádnému z navržených pravomocných rozhodnutí soudů, neboť žádný z nich nezískal výraznější podporu.

Redakce Bulletinu advokacie děkuje všem svým čtenářům za hlasy, a hlavně za přízeň, které si velice váží. Podrobnou zprávu z konference pro vás připravujeme.

Redakce, foto redakce

Go to TOP