Vychází červnové číslo odborného časopisu Bulletinu advokacie

Vážení čtenáři,

červnové číslo Bulletinu advokacie najdete v nejbližších dnech ve svých poštovních schránkách. Ale než se tak stane, vybrali jsme pro Vás nejzajímavější příspěvky, které určitě stojí za Vaši pozornost.

Dozvíte se v něm zásadní informace představenstva ČAK k trestnému činu maření spravedlnosti podle § 347a trestního zákoníku a také připomínky Komory k návrhu na „rozvody u notářů“. Pro koncipienty bude zase důležitá zpráva o změně advokátních zkoušek, která se rychle blíží a naši příznivci a spolupracovníci si potvrdí to, co už možná zaslechli, že byl vyhlášen 15. ročník celojustiční soutěže Právník roku 2019.

Tématy článků z právní teorie a praxe jsou například (Ne)vinné lži na lavici obžalovaných aneb trestné činy, jichž se může dopustit obviněný lhaním z pera JUDr. Jana Provazníka, Ph.D., který působí na PF MU v Brně a také jako asistent místopředsedy Ústavního soudu.

V průběhu roku 2018 nabyly účinnosti hned dvě rozsáhlé novely zák. č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o urychlení výstavby“ nebo také „UVDI“). Další část novely nabývá účinnosti k 1. srpnu 2019. Tento zákon by měl sloužit k urychlení majetkového vypořádání s vlastníky nemovitostí, kteří jsou nebo budou dotčeni výstavbou potřebné infrastruktury. Doporučujeme proto text Aktuální otázky vyvlastnění v režimu zákona o urychlení výstavby JUDr. Mgr. Barbory Vlachové, Ph.D., která působí jako advokátka a rozhodkyně RS HK ČR a AK ČR.

Dále JUDr. Eva Barešová, právnička a expertka na katastrální právo, napsala zajímavý článek s názvem Komu patří prostor nad pozemkem a pod ním? Tyto otázky totiž často řeší  nejen právníci, ale i laická veřejnost.

Z judikátů doporučujeme Vaší pozornosti rozsudek NS: Poškození věci ze svévole nebo škodolibosti nebo NSS: Jednání advokáta snižující důstojnost advokátního stavu.

Dále představíme také novinky z odborné literatury, mezi nimi například knihu kolektivu autorů Anny Chamráthové, Lukáše Hlouchy, Aleny Klikové a Tomáš Svobody: Zákon o veřejném ochránci práv. Komentář (Faisal Husseini).

Přestože se většina z nás chystá na letní dovolenou, Bulletin advokacie již myslí na podzim. Nezapomeňte si rezervovat termíny na významné kongresy, například o insolvenci, autorských právech, nebo
na již 22. sportovní hry české advokacie v Nymburce.

Za redakci Vám přejeme šťastné prázdninové cesty, pohodové léto a těšíme se na společné setkání zase příště – u čtení letního dvojčísla Bulletinu advokacie začátkem srpna.

(red)

Go to TOP