Počet alternativních trestů v Evropě roste, Česko je nad průměrem

Počet lidí vykonávajících alternativní tresty nahrazující pobyt ve vězení za poslední dva roky v Evropě vzrostl, zatímco uvězněných lidí ubývá. Vyplývá to ze zveřejněné zprávy Rady Evropy ze dne 21. května 2019. Podle ní patří Česko k zemím s nadprůměrným zastoupením lidí pykajících za své činy mimo věznice.

Zatímco podle údajů poskytnutých 34 probačními službami evropských zemí vykonávalo pod jejich dozorem v roce 2016 veřejně prospěšné práce či další alternativní tresty 1,54 milionu lidí, loni to bylo již 1,72 milionu. Protože loni předalo svá data Radě Evropy ještě sedm dalších probačních agentur, činil celkový počet odsouzenců mimo vězení 1,81 milionu.

Největší poměr 471 lidí na 100 tisíc obyvatel vykázalo Turecko následované Belgií a Británií. Česko je se 248 alternativně odsouzenými nad celkovým průměrem, který činí 169 lidí. Mezi lidmi sledovanými probačními agenturami je v Česku 15,8 procenta žen, čímž se země řadí v této statistice na druhou příčku za Monakem.

Česko však zároveň podle Rady Evropy patří mezi země s nejvyšším počtem vězňů. Loni bylo v českých věznicích 209 lidí na 100 tisíc obyvatel, zatímco průměr 44 sledovaných zemí je 103.

V Česku na výkon alternativních trestů dohlíží veřejná instituce Probační a mediační služba. Ta loni kontrolovala 6924 nově uložených trestů obecně prospěšných prací a ve dvou stovkách případů dohlížela na domácí vězně. Zatímco uložených dohledů loni přibylo, spisů k obecně prospěšným pracím ubylo oproti předloňskému roku o 775.

Zdroj: ČTK, foto: Pixabay

Go to TOP