Jednota českých právníků zve na seminář a přednášku

Pražské sdružení Jednoty českých právníků upozorňuje na zajímavý seminář a přednášku, které by neměly uniknout vaší pozornosti.

Seminář nazvaný „Odpovědnost za vady, její souběh s odpovědností za škodu, práva z vadného plnění – rozlišení práv podnikatelů a spotřebitelů“ povede doc. JUDr. Ivana Štenglová, a koná se 27. května 2019,

Odpolední přednášku soudce Vrchního soudu v Praze JUDr. Michala Krenka, Ph.D., na téma „Zánik závazku v jednotlivých smluvních typech, odlišnosti právní úpravy odstoupení od smlouvy v občanském zákoníku č. 89/2012 Sb.“ pak můžete navštívit v pondělí 10. června 2019. Seminář i přednáška se konají v budově Právnické fakulty Univerzity Karlovy.

Podrobnější informace a přihlášky zájemci najdou na stránkách  www.jednotaceskychpravniku.cz.

Zdroj: ČAK, Jednota českých právníků

 

Go to TOP