Pardubice mají regionální sudiště pro obchodní spory

Rozhodčí soud při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR otevřel v Pardubicích regionální sudiště. Jde o alternativu běžných soudů, ale obracejí se na ně firmy se svými obchodními spory.

Rozhodčí soudy nerozhodují o fyzických osobách, ale o sporech obchodních firem. Tématem jsou například ochranné známky nebo patenty, uvedl advokát a rozhodce v Pardubicích Vítězslav Paděra.

V Pardubickém kraji vzniklo vůbec první sudiště. Další jsou v Praze, Brně, Plzni, Ostravě a Olomouci. Rozhodčí soud podle Paděry často funguje rychleji a efektivněji než soudy, protože jsou jednoinstanční, rozhodnutí jsou pravomocná. Podle Paděry jsou spory uzavřené do půl až tři čtvrtě roku.

Je možné se potom odvolat k soudu, ale pouze s procesními chybami, nelze napadnout rozhodnutí, kdo vyhrál, kdo nevyhrál. Strany navrhují a předkládají důkazy, rozhodci vycházejí z materiálů, které dostanou, důkazní materiál se již nedoplňuje jako u běžných soudů, řekl Paděra.

Rozhodci se obvykle snaží, aby se strany dohodly, aby dospěly před usnesením ke smíru. Soud má stovky rozhodců se specializací na mnoho oborů, což dává podle Paděry rozhodčím nálezům vysokou míru erudovanosti. Spory kontroluje krajský soud, který je podle zákona dozorovým orgánem, dodal Paděra.

Zdroj: ČTK
Foto: Pixabay

Go to TOP