Křest nového praktického komentáře pro advokáty i podnikové právníky

Včera dne 14. května 2019 v podvečer byl na pražském Smíchově slavnostně pokřtěn další svazek z edice žlutých praktických komentářů nakladatelství Wolters Kluwer ČR, a to praktický komentář k zákonu č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev.

Autoři – renomovaní právníci z advokátní kanceláře bnt attorneys-at-law s.r.o. Jan Šafránek, který se problematice přeměn věnuje téměř 15 let, společně s Lolou Laštovičkovou, a kolegy z poradenské společnosti v oblasti daní a auditu TPA Tomášem Podškubkou, Lukášem Pěsnou a Jiřím Hlaváčem, seznamují ve svém díle čtenáře s postupy přeměn obchodních korporací (fúze, rozdělení, převod jmění na společníka, změna právní formy a přeshraniční přemístění sídla).  Součástí komentáře jsou i vzory projektů jednotlivých typů přeměn, oznámení zveřejňovaná v Obchodním věstníku, seznamy příloh návrhu na zápis přeměny do obchodního rejstříku a vzory zápisů přeměn do obchodního rejstříku.

Praktický komentář se zaměřuje hlavně na realizaci přeměn obchodních společností s důrazem na společnost s ručením omezeným a akciovou společnost a soustředí se na ustanovení, která jsou pro praxi zásadní, příp. mohou činit v praxi potíže. Autoři v textu zároveň zohlednili přeměny obchodních korporací i z hlediska účetního a znaleckého.

Knihu tak ocení nejen advokáti, ale i podnikoví právníci a všichni, kterých se přeměna týká.

Publikaci lze zakoupit ZDE.

Go to TOP