EK opět varovala Rumunsko kvůli obavám o právní stát

Pokud Rumunsko nepodnikne „potřebná vylepšení“ nebo naopak učiní „další negativní kroky“, Evropská komise neprodleně zahájí proceduru kontrolu kvality právního státu v zemi. Podle webu Politico takto minulý týden Bukurešť varoval v dopise první místopředseda EK Frans Timmermans. Zmínil se přitom o „významných obavách“ o nezávislost rumunských soudů či o nových pravidlech ohlašování úplatkářství.

Podobné varování přímo z úst Timmermanse zaznělo už začátkem dubna, kdy místopředseda EK volal po obnovení reforem posilujících právní stát. Také tehdy řekl, že EK rumunskou vládu upozornila na více než 40 konkrétních problémů v souvislosti s vládou práva v zemi.

V novém dopise údajně Timmermans popisuje nárůst obav Bruselu o nezávislost justice v důsledku nastolení „přísného a rozsáhlého disciplinárního systému a nové odpovědnosti“ představitelů soudní moci. Kritizuje také nová pravidla schválená parlamentem o ohlašování úplatkářství, která prý mohou vytvořit stav „de facto beztrestnosti“ pro korupční činy. Dále se zmiňuje o rumunské snaze snížit tresty za porušení pravomoci veřejných činitelů.

Jestliže rumunská vláda, prezident a parlament nebudou urychleně usilovat o nápravu situace nebo dokonce učiní kroky opačným směrem, EK „neprodleně“ zahájí patřičnou unijní proceduru, napsal Timmermans. Vysvětlil však, že před případným zahájením řízení podle sedmého článku Lisabonské smlouvy pravidla tohoto procesu vyžadují dialog ve snaze rozptýlit obavy a předejít tomuto krajnímu opatření.

EK už přitom řízení kvůli nedodržování unijních hodnot vede od konce roku 2017 s Polskem a loni v září si Evropský parlament vyžádal stejný postup vůči Maďarsku. V polském případě už se záležitost dostala před Soudní dvůr EU, jehož generální advokát před měsícem doporučil, aby soud rozhodl, že polské předpisy o odchodu soudců nejvyššího soudu do důchodu jsou v rozporu s unijními zákony.

Řízení podle článku sedm Lisabonské smlouvy, který do roku 2017 nebyl využit, může vést až k pozastavení hlasovacího práva členské země při přijímání společných rozhodnutí EU. Případ Rumunska je bezprecedentní situaci, neboť země čelící podezření z porušování základních hodnot EU zároveň předsedá Radě EU.

Zdroj: ČTK
Foto: Pixabay

 

Go to TOP