Do Havel & Partners přichází Josef Adam, právník se zaměřením na corporate governance

Do kanceláře HAVEL & PARTNERS s.r.o. nastoupil 13. května na pozici counsel Josef Adam, což je zkušený manažer a vedoucí in-house právník. V letech 2009–2018 působil jako člen představenstva ve společnostech Český Aeroholding a České aerolinie, kde kromě právního oddělení vedl též oddělení finanční, lidských zdrojů a informačních technologií. Byl jednou z klíčových osob, která vyjednala vstup společnosti Korean Air Line do Českých aerolinií.

Mezi jeho velké úspěchy patří restrukturalizace Českých aerolinií a obnovení jejich ziskovosti. V letech 2007–2010 vedl jedenáctičlenné právní oddělení společnosti Letiště Praha, kde se věnoval především korporátnímu, pracovnímu, soutěžnímu, leteckému a nemovitostnímu právu, právu informačních technologií a duševního vlastnictví a problematice financování. Do advokátní kanceláře přináší kromě právního know-how i zkušenosti s řízením velkých společností, nastavováním jejich vnitřních procesů a s řešením strukturálních transformací podniků.

Josef Adam vystudoval práva na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, kde získal v roce 2016 titul JUDr. Zároveň absolvoval studijní program Master of Laws in Corporate Law na Nottingham Trent University, které završil v roce 2010 získáním titulu LL.M. Hovoří plynně anglicky a německy. Ve volném čase sportuje a zpívá. Je mj. předsedou Pěveckého sboru La Folia.

Zdroj: Havel & Partners s.r.o.

Go to TOP