Komise vybrala kandidáty na evropského žalobce za ČR

Komise pro výběr kandidátů na funkci evropského žalobce Úřadu evropského veřejného žalobce po pohovorech s uchazeči jednomyslně rozhodla o výběru tří kandidátů.

Komise u vybraných kandidátů (v abecedním pořadí) – Mgr. Petr Klement, Nejvyšší státní zastupitelství, Mgr. Tomáš Skála, Krajské státní zastupitelství v Ústí nad Labem a Mgr. Petra Vítková, Krajské státní zastupitelství v Praze ocenila jejich zkušenosti s potíráním hospodářské trestné činnosti, jejich působení v zahraničí i jejich jazykové a osobnostní předpoklady.

Návrh komise odsouhlasil ministr spravedlnosti Jan Kněžínek a jména tří kandidátů byla zaslána Evropské komisi. K navrženým kandidátům nyní zaujme stanovisko nezávislá výběrová komise zřízená podle čl. 14 odst. 3 nařízení EPPO. Ta rozhodne o tom, který z navržených kandidátů se nakonec stane evropským žalobcem za Českou republiku.

Evropský žalobce bude mít na starosti potírání trestných činů poškozujících nebo ohrožujících rozpočet Evropské unie, jako jsou podvody, korupce, praní špinavých peněz či přeshraniční podvody v oblasti daně z přidané hodnoty. Úřad evropského veřejného žalobce se zřizuje na základě nařízení Rady EU z roku 2017.

Zdroj: Ministerstvo spravedlnosti ČR

Foto: Pixabay

Go to TOP