NSS: Odejmutí licence ČNB záložně WPB platí

Nejvyšší správní soud (NSS) zrušil dne 21. února 2019 rozsudek, kterým Městský soud v Praze v červnu 2018 zrušil rozhodnutí bankovní rady České národní banky o odejmutí licence družstevní záložně WPB Capital. Věc bude znovu projednávat Městský soud v Praze, který bude právním názorem NSS vázán.

Důvodem rozhodnutí NSS byly podle ČNB závažné nedostatky odůvodnění a nesprávné právní posouzení věci v rozsudku Městského soudu v Praze. NSS se ve své argumentaci věcně ztotožnil s námitkami ČNB uvedenými v kasační stížnosti, kterou ČNB podala v září 2018, uvedla centrální banka.

ČNB v červnu 2014 odebrala WPB Capital povolení působit jako družstevní záložna. Důvodem bylo umělé navyšování kapitálu a nákup směnek v rozporu se zákonem. Městský soud toto rozhodnutí označil za zjevně nepřiměřené opatření. Současně však potvrdil, že ve WPB Capital docházelo k protiprávnímu jednání.

NSS v rámci přezkumu rozsudku napadeného kasační stížností dospěl k závěru, že městský soud pochybil, když označil odůvodnění odnětí licence WPB Capital za nedostatečné, resp. když toto odnětí z června 2014 shledal nepřiměřeným.

„… Je patrné, že úmyslné porušování uvedených pravidel nebylo ojedinělým či izolovaným pochybením, nýbrž součástí ‚firemní kultury‘ žalobce. Existuje silný veřejný zájem na tom, aby na tomto trhu působily pouze takové subjekty, které důsledně a poctivě dodržují pravidla pro tento trh stanovená regulátorem a neobcházejí je … Jestliže banka nehodlá uvedená pravidla respektovat, není pro ni na tomto regulovaném trhu místo,“ uvedl NSS.

 

ČTK a redakce

Foto: Pixabay

Go to TOP