Vědecká konference Olomoucké právnické dny již po třinácté!

Mezinárodní vědecká konference Olomoucké právnické dny, jejíž 13. ročník proběhne dne 25. 4. 2019, představuje nejvýznamnější událost, která se v oblasti vědeckého života na půdě olomoucké právnické fakulty každoročně koná.

Konference se již tradičně odvíjí ve dvou částech. V úvodní plenární sekci vystoupí významní čeští i zahraniční odborníci. Téma plenární sekce je 30 let posttotalitního právního řádu, druhá část probíhá prostřednictvím tematicky zaměřených sekcí.

Podrobné informace ke konferenci včetně elektronické přihlášky naleznete na webu: https://www.pf.upol.cz/opd/

Go to TOP