Návrhy na vyšší odměny pro pracující vězně a vyšší srážky na výživné pro děti

Ministerstvo spravedlnosti připravilo novelizaci dvou právních předpisů, které navyšují odměny pracujících vězňů a zároveň zvyšují podíl, který se z této částky odvádí ve prospěch výživného na nezaopatřené děti. Oba návrhy prošly meziresortním připomínkovým řízením a dostávají se do další fáze legislativního procesu.

První změna se týká navýšení procentního podílu, který se z pracovních odměn vězňů odvádí na výživné na nezaopatřené děti. Místo současných 30 % bude na tyto srážky určeno 33 % čisté odměny. Bude-li přijata novelizace nařízení vlády o výši odměn pracujících odsouzených ve znění, které prosazuje Ministerstvo spravedlnosti, půjde z odměny většiny pracujících vězňů na výživné okolo 500 Kč měsíčně navíc. Z celkového počtu zhruba 9 000 pracujících vězňů jich výživné z pracovní odměny hradí 2 834, návrh se tedy pozitivně dotkne téměř celé třetiny zaměstnaných vězňů, respektive jejich rodin.

Samotné vyšší srážky z odměny odsouzeného na výživné by však ke zlepšení sociální situace nezaopatřených dětí nestačily. Proto Ministerstvo spravedlnosti současně jako druhé opatření navrhuje zvýšit zmiňovanou odměnu pro pracující odsouzené, která by měla být v budoucnu přímo navázána na minimální mzdu, aby tak byla zajištěna její reálná hodnota ve vztahu k cenové hladině.

Podle návrhu resortu spravedlnosti by vězni zařazení do I. pracovní skupiny měli pobírat 50 % minimální mzdy, vězni v II. skupině 70 %, vězni ve III. skupině 95 % a vězni ve IV. skupině 120 % minimální mzdy.

Návrh byl nicméně vládě předložen i s variantou, ke které se kloní Ministerstvo financí. Ta počítá s menším nárůstem odměny vězňů a kopíruje růst minimální mzdy, teda tak, aby odměna vězňů v I. skupině vzrostla o 10 % obdobně, jako vzrostla minimální mzda.

Bez ohledu na to, jakou variantu vláda nakonec schválí, navázáním odměny vězňů na výši minimální mzdy dojde k zajištění valorizace odměn i v dalších letech. Zároveň automaticky poroste i částka odváděná na výživné a na úhradu dluhů.

V důsledku navržených změn by měsíční odměna osob zařazených v I. skupině, do které spadá téměř 90 % všech pracujících odsouzených, vzrostla minimálně o 510 Kč, v případě schválení varianty prosazované Ministerstvem spravedlnosti až o 1 175 Kč. Dnes tato odměna činí 5 500 Kč měsíčně.

Zdroj: Ministerstvo spravedlnosti ČR

Foto: Pixabay

Go to TOP