Ministerstvo zřejmě získá právo prolomit bankovní tajemství kvůli šetření OLAF

Ministerstvo financí pravděpodobně získá při spolupráci s Evropským úřadem pro boj proti podvodům (OLAF) právo vyžádat si od bank a družstevních záložen výpis transakcí a získávat také informace v centrální evidenci účtů. Pravomoc zakotví návrh zákona o spolupráci České republiky s OLAF včetně související novely dalších zákonů, který dne 14. prosince 2022 schválila Poslanecká sněmovna.

 

Podvodem se vedle samotného podvodu bude podle zákona rozumět také úplatkářství nebo jiné protiprávní jednání poškozující nebo ohrožující finanční zájmy Evropské unie. Návrh zákona určuje Ministerstvo financí (MF) jako příslušný orgán pro zajištění koordinace spolupráce s OLAF, stanovuje jeho pravomoci při této spolupráci, podrobně popisuje způsob opatřování záznamů transakcí a stanovuje povinnost mlčenlivosti o všech údajích včetně sankcí za její porušení. Návrh také upravuje zpracování osobních údajů a stanovuje postihy za neposkytnutí vyžádaných informací.

V rámci související novely zákona o bankách a zákona o spořitelnách a úvěrových družstvech se rozšiřuje seznam možných průlomů bankovního tajemství o možnost, aby si MF při spolupráci s OLAF mohlo vyžádat výpis transakcí. Ministerstvo financí bude kromě jiného opatřovat a předávat informace dostupné v centrální evidenci účtů a bezpečnostních schránek.

Zákon je podle MF potřeba přijmout mimo jiné i z toho důvodu, že v právním řádu ČR nemá žádný úřad takovou působnost, kterou vyžaduje opatření EU. Příslušné zákony totiž výslovně stanovují, kdo může o informace žádat. Jako nejvhodnější byl zároveň pro spolupráci s OLAF vybrán Centrální kontaktní bod AFCOS (Anti-Fraud Coordination Service – Koordinační služba pro boj proti podvodům) na ministerstvu financí. Ten byl už v roce 2008 převeden z Nejvyššího státního zastupitelství na MF.

Předlohy nyní zamíří k posouzení do Senátu.

 

Zdroj: ČTK
Foto: canva.com

 

 

Go to TOP