Právní rámec pro důchodovou reformu projedná LRV 1. července

Legislativní rada vlády (LRV) projedná návrhy zákonů tvořící tzv. důchodovou reformu 1. července 2021. Platí, že Legislativní rada vlády má návrhy zákonů projednat a zaujmout k nim stanovisko do 60 dnů od jejich předložení vládě, což je skutečnost ministerstvům všeobecně známá, kterou musí vždy zohlednit při vytváření harmonogramu přípravy návrhů zákonů, zejména pak tehdy, jde-li o natolik zásadní návrhy jako v tomto případě.


Ministerstvo práce a sociálních věcí předložilo tři návrhy zákonů, které dohromady tvoří tzv. důchodovou reformu, 7. května 2021. Podle záměru předkladatele má důchodová reforma v oblasti důchodů přinést stěžejní změny, jimiž má být vytvořen právní rámec pro stabilní důchodový systém na další desítky let. “Jde tedy o návrhy, které svými dopady mohou ovlivnit život téměř každého občana České republiky. Projednávání takto významných návrhů musí být velmi pečlivé. Je proto nezbytně nutné, aby se jimi standardním způsobem zabývala i LRV a jako poradní orgán vlády k nim zaujala své odborné stanovisko,” uvedl tiskový mluvčí Ministerstva spravedlnosti Mgr. Vladimír Řepka.


LRV tyto návrhy posoudí z hlediska, zda jsou v souladu s ústavním pořádkem a s ostatními součástmi právního řádu České republiky, s mezinárodními smlouvami, jimiž je Česká republika vázána, a s právem Evropské unie, zda jsou ve všech svých částech a jako celek nezbytné, zda jejich obsah je přehledně členěn, srozumitelně a jednoznačně formulován a je v souladu s ostatními závaznými pravidly legislativního procesu, a v neposlední řadě též z hlediska, zda bylo provedeno hodnocení dopadů regulace v souladu s Obecnými zásadami pro hodnocení dopadů regulace (RIA).


Návrhy zákonů tvořící tzv. důchodovou reformu jsou již v současné době projednávány pracovními komisemi Legislativní rady vlády. Legislativní rada vlády je projedná na svém řádném zasedání dne 1. července 2021. Teprve poté bude možné, v souladu s Jednacím řádem vlády, jejich projednání vládou.


Ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová svou reformu představila loni v prosinci. Tvoří ji tři důchodové novely. První počítá se zavedením minimální penze ve výši 28 procent průměrné mzdy, druhá s dřívější penzí pro pracovníky v náročných profesích a třetí s bonusem 500 korun za vychované dítě. Ostře proti je Ministerstvo financí. Podle něj navrhované změny udržitelnost systému penzí ještě zhoršují a příjmy na důchody neřeší. Podobné výhrady měly i některé další resorty.


Vicepremiérka a ministryně financí Alena Schillerová už před několika měsíci prohlásila, že tato vláda komplexní důchodovou reformu nepředloží a na přijetí změn není do voleb už dost času.
Ministryně Maláčová řekla, že důchodová reforma patří k jedné z jejích priorit a pro její projednání a přijetí udělá maximum. Uvedla, že je možné navrhovanou legislativu stihnout do voleb přijmout, pokud k tomu bude politická vůle. Tento týden chce řešit “jak dostat návrh co nejdřív do Sněmovny”. Podle ní je možné do říjnových sněmovních voleb změny důchodů schválit. Vzhledem k termínům to ale není příliš reálné.


Zdroj: Ministerstvo spravedlnosti; ČTK
Foto: canva.com

 

 

Go to TOP