Vláda schválila novelu odstraňující problémy s předkupním právem

Vláda dne 4. února 2019 schválila návrh novely občanského zákoníku, které mimo jiné odstraňuje problémy s předkupním právem. Norma tak zavádí výjimku z zákonem stanoveného předkupního práva, kdy je například s bytem prodáváno garážové státní. Jeho prodej musí v současnosti odsouhlasit všichni vlastníci bytů v domě.

„Cílem schválené novely je zlepšení srozumitelnosti bytového spoluvlastnictví a odstranění některých dílčích nedostatků. Dojde také například ke zjednodušení při nuceném prodeji bytů u lidí, kteří neplní své povinnosti,“ uvedla k novele ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová.

Dalšími změnami jsou například možnost založit společenství vlastníků jednotek jediným vlastníkem všech jednotek, zavedení možnosti konání náhradního shromáždění nebo zpřesnění ustanovení o rozhodování soudu při přezkoumávání rozhodnutí shromáždění vlastníků.

Zdroj: ČTK

Go to TOP