Česká republika se zlepšila v žebříčku vnímání korupce

Česká republika pokračuje ve zlepšujícím se trendu v oblasti korupce, letos dosáhla zatím nejlepšího bodového zisku v rámci prestižního žebříčku vnímání korupce každoročně zveřejňovaného Transparency International.

Česká republika v rámci každoročně zveřejňovaného žebříčku vnímání korupce (Corruption Perceptions Index, CPI) mezinárodní neziskovou organizací Transparency International (TI) dosáhla historicky nejvyššího počtu bodů a po druhé za sebou dosáhla lepšího umístění. Polepšuje si jak z pohledu srovnání evropských zemí, tak v globálním měřítku.

Česká republika se umístila s 59 body na celkovém 38. místě (ze 180 států); z hlediska srovnání evropských zemí se oproti minulému roku posunula o dvě místa. Je sice stále za severskými státy, které žebříčku dlouhodobě kralují, ale výrazně předběhla například Chorvatsko (48 bodů) a Slovensko (50 bodů).

V globálním měřítku představovalo pro Českou republiku v roce 2017 zlepšení o 2 body posunutí o 5 míst v žebříčku a v roce 2018 zlepšení o další dva body znamenalo posun o 4 příčky. „Potvrzuje se, že naše dlouhodobé úsilí a tlak na omezování korupčních příležitostí a postih korupce přináší výsledky. V pokračujícím trendu zlepšování se budeme snažit pokračovat,“ uvedl ministr spravedlnosti Jan Kněžínek, který je v současné době pověřen koordinací boje s korupcí na vládní úrovni.

Žebříček vnímání korupce zveřejňuje mezinárodní nevládní organizace Transparency International od roku 1995. Index řadí země podle stupně vnímání korupce ve veřejném sektoru a podnikání s použitím stupnice 0–100, kde 100 bodů označuje zemi téměř bez korupce a 0 bodů znamená vysokou míru korupce. Počet zemí se rok od roku mírně mění. Letos se jich hodnotilo celkem 180.

V České republice byla v prosinci loňského roku schválena Vládní koncepce boje s korupcí na léta 2018 až 2022 jako klíčový strategický dokument pro oblast boje proti korupci. Na ni navazující jednoleté akční plány boje s korupcí představují vedle hodnocení korupčních rizik v rámci legislativního procesu hlavní nástroj boje s korupcí. Jejich cílem je stanovit sadu konkrétních protikorupčních opatření, která vyplývají z programových dokumentů vlády, mezinárodních závazků České republiky nebo reagují na aktuální společenskou situaci. Hlavními oblastmi, které akční plány zahrnují, jsou výkonná a nezávislá exekutiva, transparentnost a otevřený přístup k informacím, hospodárné nakládání s majetkem státu a rozvoj občanské společnosti.

Umístění globální Umístění Západní Evropa a EU Počet bodů
rok 2018 38 16 59
rok 2017 42 18 57
rok 2016 47 19 55
rok 2015 37 17 56
rok 2014 53 19 51
rok 2013 57 22 48

Zdroj: TZ MSp

Foto: Pixabay

 

Go to TOP