Sněmovna schválila novelu zákona o rejstříku trestů, slaďuje jej s EU

Sněmovna dnes schválila vládní novelu zákona o rejstříku trestů, která reaguje na evropské nařízení o podpoře volného pohybu osob v Evropské unii. Unijní nařízení ruší některé formality spojené s překladem vybraných veřejných listin a rejstříkový zákon se tomu musí přizpůsobit.

Novela umožní lidem požádat o vydání výpisu z evidence trestního rejstříku s přiloženým vícejazyčným standardním formulářem. Pro použití výpisu v zahraničí už tak lidé nebudou potřebovat ověřený překlad výpisu. Předloha řeší i případy, v nichž nebude možné formulář vydat na počkání.

Vládní návrh také přináší některé technické změny, například zákon přizpůsobí nové úpravě přestupkového práva. V novele se odráží také nově zavedené záležitosti v informačních systémech veřejné správy a v elektronické identifikaci lidí – zpřesnil se postup v případě podání žádosti o výpis z trestního rejstříku elektronicky přes portál veřejné správy.

Předloha nyní zamíří k posouzení do Senátu.

(ČTK)

 

Go to TOP