O využití AI mají právníci velký zájem, míní stříbrný Talent roku David Hron

Rozhovor

 Ucelený pohled na integraci a vliv umělé inteligence (AI) v právní sféře, ale také historický vývoj AI, její využití v justiční praxi a etická dilemata spojená s jejím nasazením, včetně klíčových milníků v jejím používání pro právní analýzy a rozhodovací procesy, přibližuje odborná práce „Rozhraní justiční praxe a umělé inteligence: evoluce a výzvy“, kterou do soutěže Právník roku zaslal advokátní koncipient Mgr. David Hron. Odbornou porotu jeho text zaujal natolik, že mu v kategorii Talent roku přisoudila druhou, stříbrnou „medaili“. Šek na finanční odměnu ve výši 50 000 korun a předplatné společnosti Wolters Kluwer Davidu Hronovi na galavečeru soutěže ve Smetanově síni Obecního domu v Praze předali náměstek ministra spravedlnosti Radomír Daňhel, prezident Notářské komory Radim Neubauer, prezident Soudcovské unie Libor Vávra a generální ředitel společnosti Advomate Ondřej Hlaváč.

 

 

Ve zmíněné práci „Rozhraní justiční praxe a umělé inteligence: evoluce a výzvy“ David Hron také srovnává přístupy v EU a USA a rozvíjí diskusi o budoucnosti právní praxe v kontextu rychlého technologického vývoje. „Práce také rozebírá specifické aplikace AI, jako jsou prediktivní modely rozhodování v soudnictví nebo automatizace v právní analýze, a poukazuje na potenciální problémy, jako jsou autorská práva na AI generovaná díla,“ přibližuje David Hron svůj soutěžní příspěvek, v jehož závěru naznačuje i budoucí vývoj a výzvy, které představuje AI pro právní praxi a vzdělávání, poukazuje na potřebu multidisciplinárního přístupu v právu a vzdělávání a zdůrazňuje význam pokračujícího výzkumu a nutnost adaptace právních rámců na nové technologie.

Svůj čas u mikrofonu na pódiu Smetanovy síně Obecního domu magistr Hron nejprve věnoval poděkování odborné porotě – za to, že si našla čas pro studium a zhodnocení jeho práce – a své rodině, přítelkyni a přátelům za velkou podporu při studiu i při práci. „Řekl bych, že téma, které jsem si vybral, nemůže být více aktuální,“ řekl dále. „Budeme možná velmi pravděpodobně svědky významných změn, a to nejen v právním prostoru, ale i změn celospolečenských. A já slibuji, že se této tématice budu věnovat i nadále, ať už na úrovni vědecké, nebo pracovní,“ uzavřel další z Talentů roku soutěže PR 2023.

Také Mgr. David Hron, advokátní koncipient AK Kutějová, Maršál, Briaský, s. r. o., Praha – stejně jako další vítězové této celojustiční soutěže – odpověděl redakci Advokátního deníku na pár dotazů:

 

Chtěl jste vždycky být právníkem, pane magistře? A co Vás nasměrovalo k advokacii?

Nevím jestli vždy, když jsem se ptal na tuto otázku ve svém nejbližším okolí, tak prý ano, ale limity vnímání spravedlivého nebo správného jsem v sobě měl zakotveny vždy. Nicméně mě vždy také zajímalo IT a technologie obecně, kterým jsem se věnoval také při studiu na právnické fakultě. Tyto obory mají nebo alespoň měly v době, když jsem se já rozhodoval, jakou vysokou školu půjdu oficiálně studovat, nevýhodu v tom, že trendy a technologie obecně se vyvíjejí rychleji, než na to stihnou reagovat formální vzdělávací instituce, takže je stejně nutné se vzdělávat sám.

Řekl bych, že se advokacie v posledních letech hodně změnila a ještě měnit bude, včetně významnějšího propojení s moderními technologiemi. Právě to je ten směr, kvůli kterému jsem se rozhodl věnovat advokacii, než na vysoké úrovni abstrakce řešit pouze „kód“ a s tím související implementaci a funkcionalitu. Výsledek vaší práce může zároveň mít a typicky má „impact“ v celé společnosti, nebo alespoň může významně pomoci konkrétnímu klientovi.

 

Ve své soutěžní práci „Rozhraní justiční praxe a umělé inteligence: evoluce a výzvy“ se zabýváte trendy v aplikaci AI v právu, ale i etickými dilematy a její regulací i potřebou dalšího rozvoje právních technologií. Když posoudíte reakce, příp. aktivity ze svého okolí týkající se využití AI, mají právníci o toto téma zájem?

Ano, řekl bych, že právníci mají o toto téma obecně velký zájem. Práci jsem psal hlavně z důvodu upozornění na etická dilemata spojená s AI, její regulací i potřebu dalšího rozvoje právních technologií, která nepochybně v budoucnu nastane.

Nicméně mám obavu o starší generaci, která pravděpodobně s postupem času ztratí schopnost racionálně vyhodnotit, co se kolem nich ve skutečnosti odehrává. Právě racionální zhodnocení spojené s následnou retrospekcí určitých situací je tím, co nás jako lidstvo posouvá dopředu.

 

Vy sám využíváte AI ve své práci nebo ve svém mimopracovním životě?

V mé práci je to spíše na úrovni testování, protože každý takový výsledek musíte samozřejmě zkontrolovat, upravit, převzít za něj zodpovědnost. A také je zde otázka advokátního tajemství, kterou je třeba mít na paměti.

V mimopracovním životě pak může AI sloužit jako určitá forma asistenta, který ale není nikdy unavený (pokud tedy nejsou zrovna přetížené servery) a může vám nabídnout prakticky kdykoli nějaké nápady k zamyšlení nebo ke zvážení při vašem rozhodování. Nicméně následnou syntézu obdržených informací musí každý člověk provést sám za sebe.

 

Jaký význam pro Vás má ocenění Talent roku?

Ocenění si velmi vážím, protože jsem tematiku zpracovával na úkor svého volného času a pracovně jsem byl v období jejího odevzdání velmi vytížen. Každopádně jsem rád, že moji práci odborná porota objektivně vyhodnotila jako jednu z nejlepších a současně za to mám takové krásné ocenění.

 

Děkujeme za rozhovor!

 

Mgr. David Hron vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. V průběhu studia absolvoval kurz CopyrightX na Harvard Law School v USA a také několik pracovních pobytů v zahraničí (například ve státě Aljaška v USA).

Kromě advokacie v mezinárodních advokátních kancelářích má zkušenosti rovněž z oboru IT (včetně vývoje digitálních produktů).

V rámci poskytování právních služeb se zaměřuje v současnosti primárně mj. na oblast práva obchodních korporací, M&A a souvisejících právních oborů (včetně nových technologií).

 

Redakce AD
Foto: Jakub Štádler a archiv Mgr. Davida Hrona

Go to TOP