Sberbank? Je to hezký pocit z dobře vykonané práce, říká JUDr. Jiřina Lužová

Rozhovor

 Po studiích na Právnické fakultě Karlovy univerzity v Praze nastoupila JUDr. Jiřina Lužová jako podnikový právník do Šroubárny Libčice, své zkušenosti pak začala po roce 1996 zúročovat v „roli“ konkursního správce. Po změně konkursního zákona na insolvenční v roce 2009 složila zvláštní zkoušku a od roku 2010 působí jako insolvenční správce, je oprávněna k výkonu činnosti insolvenčního správce se zvláštním povolením při řešení reorganizací a konkursů bank, pojišťoven, obchodníků s cennými papíry apod. Jejím „majstrštykem“, oceňovaným laickou i odbornou veřejností, je obrana společných zájmů všech věřitelů proti individuálnímu zájmu jednotlivého věřitele v insolvenčním řízení se společností Sberbank CZ, kdy se podařilo uspokojit 95 % pohledávek všech věřitelů, a to ještě před ukončením řízení. I to přispělo k vítězství advokátky Jiřiny Lužové v kategorii Insolvenční právo soutěže Právník roku 2023.

 

„Chtěla bych moc poděkovat odborné komisi, že mě vybrala, i těm, kteří mě navrhli. Musím říct, že si této ceny opravdu nesmírně vážím, avšak nepovažuji ji za cenu pouze pro mou osobu,“ reagovala Jiřina Lužová na první gratulace, jichž se jí dostalo od Michala Žižlavského, člena představenstva ČAK, a Juraje Szabó, předsedy Rozhodčího soudu při Hospodářské a Agrární komoře České republiky, kteří jí na galavečeru soutěže Právník roku 2023 v Obecním domě cenu svatého Yva předávali. „To, že se nám povedlo to, co se povedlo, za to „nemohu“ pouze já. Jsem za to vděčná zaměstnancům Sberbanky, svým spolupracovní- kům z advokátní kanceláře, a taktéž advokátním firmám jako je Baker McKenzie a White & Case, advokátní kanceláři PORTOS a také společnosti Deloitte. A taktéž bych chtěla poděkovat členům své rodiny za podporu a za to, že respektovali, že takřka dva roky jsem nedala telefon z rukyn a zvykli si i na mé noční směny u počítače,“ vyjmenovala Jiřina Lužové alespoň některé z těch, kteří stáli za jejím úspěchem.

 

V rozhovoru pro Advokátní deník pak mimo jiné přiblížila i pocity, jaké zažívala poté, kdy bylo jasné, že příběh „Sberbank“ bude mít šťastný konec. Hovořila ale i o svých profesních začátcích a o tom, co pro ni udělení ceny patrona právníků znamená:

 

Čím byste, paní doktorko, byla, kdybyste nebyla právničkou, tedy ve Vašem případě advokátkou?

K výběru mého povolání mě nasměrovala moje babička již v raném dětství. Často mi totiž říkala, že si přeje mít v rodině doktora. Samozřejmě tím myslela lékaře, ale mně nikdy nedělal dobře pohled na otevřenou ránu. Chtěla jsem ale její přání splnit, a tak jsem se rozhodla stát doktorem práv.

 

Lze říci, že Vaším celoživotním tématem je konkursní právo, resp. insolvenční právo. Pokud byste měla možnost se vrátit v čase, volila byste stejně?

Po absolvování Právnické fakulty jsem nastoupila do pracovního poměru jako podnikový právník ve Šroubárně Libčice s. p. Díky této zkušenosti jsem zjistila, jak funguje podnik, co je důležité pro jeho provoz a jak se takový podnik řídí. Zjistila jsem, že mne tyto procesy zajímají, a velmi krátce poté, co jsem zahájila svoji soukromou praxi, byl u nás schválen konkursní zákon, který mi umožnil z pozice konkursního správce tyto zkušenosti začít realizovat v praxi. V této době docházelo ke skutečně velkým konkursním řízením, a tak jsem se stala konkursním správcem např. Konstrukčních ocelí POLDI, s. r. o., akciové společnosti ŘEMPO, Státního pedagogického nakladatelství, n. p., Kreditní banky Plzeň, a. s., v likvidaci, AVIA Kutná Hora, a. s., apod.  Po letech praxe konkursního správce jsem dále ve své činnosti pokračovala jako insolvenční správce. Kdybych se vrátila v čase, tak bych určitě volila stejně.

 

Vašimi klienty jsou významné obchodní společnosti, podnikatelé a právnické osoby, ale také fyzické osoby. Jak se Vám s jednotlivými kategoriemi klientů spolupracuje?

Za roky mých zkušeností jsem zjistila, že společnou řeč lze najít i ve vyhrocených situacích a nezáleží na tom, zda se jedná o představitele velké obchodní společnosti, nebo drobného dlužníka, který má velké existenční problémy. Občas je to velmi obtížné, protože se nedá všem vyhovět podle jejich představ, ale snažím se vždy vysvětlit důvody svého rozhodnutí.

 

Jednou z velmi významných (a ostře sledovaných) kauz, díky níž jste na sebe upozornila, byla obrana společných zájmů věřitelů v insolvenčním řízení Sberbank. Právě Vaší zásluhou bylo možné uspokojit 95 % pohledávek všech věřitelů, a to ještě před ukončením řízení. Jaký jste měla pocit, když se to povedlo?

Asi nejlepší pocit – jak se říká – z dobře vykonané práce jsem měla na začátku listopadu 2023, kdy jsme podávali insolvenčnímu soudu návrh na vydání usnesení, kterým soud povoluje částečný rozvrh. V té chvíli jsem věděla, že jsme to dokázali, že jsme udělali vše, co jsme mohli, že ten rok a půl velmi usilovné a vyčerpávající práce bez nároku na chvíli volna stál za to. Bylo mi líto těch více jak 15 tisíc věřitelů, když jeden z nich podal bezdůvodné odvolání, čímž posunul výplatu o čtvrt roku. Věřila jsem však, že Vrchní soud relativně rychle potvrdí platnost rozhodnutí o částečném rozvrhu, což se podařilo. Proto jsme mohli zahájit výplatu už 18. března tohoto roku a vyplatili jsme už více než 50 miliard Kč. Insolvence Sberbank je historicky jednou z největších jak z hlediska objemu, tak z hlediska počtu věřitelů, a já jsem velmi pyšná, že se mně, mému týmu a týmu Sberbank podařilo projít takto rychle až do částečného rozvrhu a vrátit věřitelům téměř všechny jejich peníze. Je to prostě hezký pocit z dobře vykonané práce, i když jsme ještě neskončili.

 

Co pro Vás znamená udělení ceny sv. Yva?

Udělení ceny sv. Yva je pro mne velikou poctou. Je to ocenění mé práce v insolvenčním řízení Sberbank CZ, ale vnímám ho i jako ocenění celého kolektivu lidí, kteří se na této insolvenci podílejí, a to jak zaměstnanců Sberbank CZ, tak kolektivů renomovaných advokátních kanceláří, kolektivu ekonomického poradce a insolvenční soudkyně.

 

Děkujeme za rozhovor!

 

JUDr. Jiřina Lužová absolvovala v roce 1987 Právnickou fakultu UK v Praze. Poté působila jako podnikový právník ve Šroubárně Libčice s. p. Od roku 1994 se věnuje advokátní praxi, přičemž od roku 1996 se specializuje na obor konkursní právo, od této doby vykonává i činnost správce konkursní podstaty. Spolu se změnou konkursního zákona na insolvenční složila v roce 2009 úspěšně zkoušku nutnou pro výkon činnosti insolvenčního správce a v roce 2010 si své vzdělání dále rozšířila o úspěšné složení zvláštní zkoušky insolvenčního správce, je tedy oprávněna k výkonu činnosti insolvenčního správce se zvláštním povolením při řešení reorganizací a konkursů bank, pojišťoven, obchodníků s cennými papíry apod.

Je také zapsána v seznamu likvidátorů a nucených správců subjektů finančního trhu.

Při řešení velkých dlužníků vždy preferuje zachování činnosti podniku a následný prodej majetku jako funkčního celku se zachováním zaměstnanosti v daném regionu, vždy však s ohledem na zájem věřitelů získat uspokojení pohledávek v nejvyšší možné míře. Během své praxe byla správcem již více než 200 konkursů a oddlužení.

Za doby účinnosti insolvenčního zákona byla ustanovena jako zvláštní insolvenční správce v reoganizaci dlužníka TecPlast CZ, s. r. o., ČKD Kutná Hora, a. s., či v konkursu dlužníka BOHEMIA TRAVEL SYSTÉM, s. r. o., ERB bank, a. s., v likvidaci, a Sberbank CZ, a. s., v likvidaci. Aktuálně je odděleným správcem dlužníka C2H Support s. r. o.

 

 

Redakce AD
Foto: Jakub Štádler a archiv JUDr. Jiřiny Lužové

Go to TOP