Zástupci ČAK a dalších profesních komor jednali s premiérem a ministry

O možnostech další spolupráce ministerstev s profesními komorami v mnoha různorodých oblastech jednali zástupci komor se členy vlády na dalším tradičním setkání, které se konalo 16. května 2024 od 13:30 hodin v jednacím sále vlády ve Strakově akademii v Praze. Za Českou advokátní komoru se jednání zúčastnili místopředseda ČAK JUDr. Martin Maisner, Ph.D., a tajemník ČAK JUDr. Petr Čáp.

 

Novelizace advokátního tarifu, zákon o lobbování, problémy českého zdravotnictví, úspěšná transformace českého stavebnictví včetně modernizace územního plánování nebo reforma veřejných zakázek byla hlavní témata dalšího tradičního setkání zástupců profesních komor a vlády. Kromě předsedy vlády Petra Fialy se diskuse zúčastnili také vicepremiér a ministr zdravotnictví Vlastimil Válek, ministr financí Zbyněk Stanjura, ministr spravedlnosti Pavel Blažek a ministr pro legislativu a předseda Legislativní rady vlády Michal Šalomoun.

„Setkání profesních komor a vlády výrazně přispívá ke komunikaci mezi vládou, případně příslušnými ministerstvy na straně jedné a samosprávnými profesními komorami na straně druhé, včetně zahájení individuálních jednání o některých tématech, jež byla na jednání uvedena,“ vyzdvihl význam setkávání Petr Čáp, tajemník České advokátní komory.

„K dialogu se zástupci profesních komor přistupujeme systematicky, pravidelné setkávání je toho důkazem. Naši debatu považuji za důležitou i pro to, že často samosprávní činností nebo ze zákona spravujete důležité agendy a máte významné úkoly, díky nimž funguje česká ekonomika, ale i stát a celá naše společnost. Doufám, že dnešní setkání znovu přispěje ke konstruktivnímu řešení ve prospěch vašich členů a občanů České republiky,“ řekl na setkání s profesními komorami premiér Petr Fiala.

ČAK na setkání řešila téma novelizace advokátního tarifu a s tím spojenou problematiku financování odměn ex offo.Návrh novely advokátního tarifu byl jedním z témat, kterým byl věnován největší časový prostor,“ přiblížil Petr Čáp. Argumenty ČAK pro přijetí této novely přednesl Martin Maisner a doplnil Petr Čáp. Ministr spravedlnosti JUDr. Pavel Blažek pak zmínil další důvody, proč je změna tarifu potřebná, včetně zajištění ústavního práva na právní pomoc, které může být při zachování stávajícího stavu v některých regionech ohroženo. Z dalšího průběhu diskuse vyplynulo, že jednání o podobě novely tarifu budou ještě pokračovat, přičemž účinnosti by dle vyjádření ministra Pavla Blažka měla nabýt 1. ledna 2025.

Vláda a zástupci komor debatovali také o zákonu o lobbování. Ve vládě panuje shoda na tom, že navrhovaná regulace nepředstavuje nepřiměřený zásah do činnosti profesních komor, ani že by v jejím důsledku mělo dojít ke znemožnění, omezení či znesnadnění plnění úkolů svěřených těmto subjektům zákonem. Tématem byla také diskutovaná pravidla odměňování či úhrad ve zdravotnictví, potřeby reformních kroků a zefektivnění systému při zachování rozsahu poskytované péče. Předmětem jednání bylo také nastavení specifických forem aktivit, které komory vykonávají. Otevřena byla problematika stavebního zákona či územního plánování a změny, které vláda v rámci urychlení procesů připravuje.

Profesní komory se také hlásí k potřebě digitalizovat nejrůznější procesy, aktivně se na ní podílejí, což systém státní správy pomáhá modernizovat a zrychlovat. Zástupci vlády s komorami na dnešním setkání řešili také zajištění dostatečného počtu znalců a dalších profesí, což je klíčová podmínka pro výkon některých činností.

 

Redakce AD
Foto: vláda.cz

Go to TOP