Během Noci práva diskutovali zástupci ČAK o postavení a úkolech advokátů

Ve středu 6. března 2024 se na Moravě uskutečnil již tradiční festival Noc práva – projekt, jehož hlavním cílem je ukázat veřejnosti, že právo tu není jen pro právníky. Během odpoledne a večera měli zájemci možnost navštívit soudní budovy nebo se zúčastnit přednášek a besed s odborníky, kulturních představení i dalších akcí. Ve srovnání s loňským rokem byl letos zájem veřejnosti dvojnásobný, svědčí o tom mimo jiné i fakt, že všechny akce s registrací byly s předstihem zaplněné.

 

V severomoravském regionu se o organizaci Noci práva postaral Nadační fond Paragraf pod vedením ostravského kolegy Mgr. Petra Kausty. Vedle dalších významných institucí, jako jsou Ústavní soud, Nejvyšší soud a Nejvyšší správní soud, Kancelář veřejného ochránce práv či právnické fakulty v Brně a Olomouci, se letos do akce zapojily i Krajský soud v Ostravě a Okresní soudy v Ostravě, Opavě, Novém Jičíně a Frýdku-Místku. Programu Noci práva se vedle těchto subjektů aktivně zúčastnila i Česká advokátní komora.

Zástupci Komory se na aktivitách festivalu podíleli jednak jako účastníci tematických diskusí a debat pro veřejnost a dále pak v rámci diskusního místa, které bylo pro ČAK zřízeno v jedné z jednacích síní Okresního soudu ve Frýdku-Místku. Tady regionální představitel ČAK pro Severní Moravu Mgr. Pavel Otipka debatoval nejprve se studenty středních škol a následně také s veřejností o postavení a úloze advokátů v systému české justice, postavení a úkolech České advokátní komory jako samosprávné stavovské organizace advokátů a o aktivitách Komory ve vztahu ke zvyšování právního vědomí studentů i veřejnosti.

Česká advokátní komora tímto děkuje všem kolegům a kolegyním, kteří se do letošního ročníku Noci práva zapojili. Poděkovat je ale třeba i organizátorům akce, předsedům všech zúčastněných soudů i zástupcům dalších participujících institucí.

 

Mgr. Pavel Otipka, zástupce Regionálního střediska ČAK pro Severní Moravu
Ilustrační foto: archiv autora

Go to TOP