Zákon o cenách čeká zřejmě nejobsáhlejší novelizace od roku 2009

Pravděpodobně nejrozsáhlejší změna od poslední výraznější novelizace v roce 2009 čeká zákon č. 526/1990 Sb., o cenách. Jeho novelu vláda předložila poslancům a navrhuje v ní například odstranit případy, kdy se překrývají působnosti úřadů kontrolujících ceny. Mělo by to ulevit od administrativní zátěže. Obecní a krajské úřady mají nově kontrolovat jen dodržování cenové regulace, kterou na základě cenového výměru Ministerstva financí (MF) obce a kraje samy přijaly. Ročně úřady zjistí stovky prohřešků proti cenám. V předcovidovém roce 2019 za ně padly pokuty v objemu 135 milionů korun.

 

„V praxi se některá ustanovení zákona o cenách ukazují jako obtížně srozumitelná bez znalosti příslušné judikatury a některá jsou neúčinná nebo zavádějící,“ zdůvodnila vláda nutnost změny zákona. Současně navrhuje zrušit dosavadní zákon č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen. Uvádí, že zákon následkem četných novelizací neodpovídá současným požadavkům a není možné ho novelizovat.

Podle vlády se ukazuje, že většina obcí ceny nekontroluje a v případě krajských úřadů panují v kontrolách značné rozdíly. Proti tomu se v připomínkovém řízení ohradil Moravskoslezský kraj. Uvedl, že na tomto stavu má svůj podíl i Ministerstvo financí, které podle něj zanedbává osvětovou a metodickou činnost. „Agenda cenové kontroly je u územních samosprávných celků obecně zanedbána a ministerstvo financí, ač si je vědomo tohoto stavu, nečiní dostatečné kroky k nápravě, např. pravidelná specializovaná školení pro případ odborně složitých cenových kontrol,“ stojí ve stanovisku Moravskoslezského kraje.

Návrh novely zákona o cenách také zvyšuje horní hranici pokuty za řádné nevedení cenové evidence regulovaného zboží. Zákon nyní tento přestupek považuje za méně závažný. Podle vlády tak mohou nastat případy, kdy se obchodníkovi vyplatí zdánlivě ztratit cenovou evidenci a dostat za to pokutu, protože tím znemožní kontrolu a vyhne se jí. Horní hranice má činit nově deset milionů korun. Příjem z pokut by se tak sice mohl zvýšit, podle MF ale bude rozdíl zanedbatelný. Pokuty pak bude vymáhat obecný správce daně, tedy příslušní celní úřad. Pokuty, které sám uložil, budou vymáhat i Specializovaný finanční úřad, kraj a obec.

Rozhodnutí úřadů o cenách se nově sjednotí jako cenové výměry. Nyní například Energetický regulační úřad vydává takzvaná cenová rozhodnutí. Sjednotit se mají i pravidla pro vydávání cenových výměrů. Platnost takového výměru má být odvozena od zveřejnění věstníku na portálu veřejné správy.

Vláda každoročně předkládá poslancům přehled o činnosti cenových kontrolních orgánů. Například ve zprávě za rok 2022 vláda uvedla, že nejvíc případů porušování cenových předpisů zjistily loni úřady při kontrolách ve zdravotnictví. Při 257 kontrolách zjistili 133 případů pochybení. Cenové předpisy porušovali také podnikatelé při označování zboží a v energetice. Úřady uložily za všechny případy cenových prohřešků pokuty v objemu 20 milionů korun.

Nově se bude dokument jmenovat „Zpráva o činnosti cenových orgánů“ a Ministerstvo financí ho bude zveřejňovat na svém webu.

Dále by se mělo opět stanovit zboží, u kterého by obchodníci uváděli i měrnou cenu. To, že závazný seznam v ČR aktuálně neexistuje, je podle MF v rozporu se směrnicí Evropské unie.

 

Zdroj: ČTK
Ilustrační foto: canva.com

Go to TOP