Nové složení senátů Ústavního soudu a rozdělení agendy v roce 2024

Ústavní soud vydal 20. prosince rozhodnutí o ustavení senátů a pravidlech rozdělení agendy v roce 2024. Plénum Ústavního soudu dle

Ústavní soud vydal 20. prosince rozhodnutí o ustavení senátů a pravidlech rozdělení agendy v roce 2024. Plénum Ústavního soudu dle § 11 odst. 2 písm. m) zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, rozhodlo o ustavení senátů Ústavního soudu a pravidlech rozdělení agendy v období od 1. ledna 2024 takto:

 

Funkcionáři a senáty Ústavního soudu v roce 2024

 

Funkcionáři Ústavního soudu:

Předseda Ústavního soudu JUDr. Josef Baxa

Místopředseda Ústavního soudu doc. JUDr. Vojtěch Šimíček, Ph.D.

Místopředsedkyně Ústavního soudu prof. JUDr. Kateřina Ronovská, Ph.D.

 

I. senát Ústavního soudu:

Předseda senátu prof. JUDr. PhDr. Jan Wintr, Ph.D.

Soudce JUDr. Jaromír Jirsa

Soudkyně JUDr. Veronika Křesťanová, Dr.

Dočasný člen senátu JUDr. Josef Baxa

 

II. senát Ústavního soudu:

Předseda senátu doc. JUDr. Jan Svatoň, CSc.

Soudce JUDr. David Uhlíř

Soudce prof. JUDr. Pavel Šámal, Ph.D.

Dočasná členka senátu prof. JUDr. Kateřina Ronovská, Ph.D.

 

III. senát Ústavního soudu:

Předsedkyně senátu Mgr. Daniela Zemanová

Soudce JUDr. Tomáš Lichovník

Soudkyně JUDr. Lucie Dolanská Bányaiová, Ph.D.

Dočasný člen senátu doc. JUDr. Vojtěch Šimíček, Ph.D.

 

IV. senát Ústavního soudu:

Předseda senátu prof. JUDr. Josef Fiala, CSc.

Soudce JUDr. Ing. Jiří Zemánek, CSc.

Soudce prof. JUDr. Zdeněk Kühn, Ph.D., LL.M., S.J.D.

Dočasný člen senátu doc. JUDr. Vojtěch Šimíček, Ph.D.

 

Složení jednotlivých senátů se pravidelně mění tak, že předsedové jednotlivých senátů z bezprostředně předcházejícího lichého kalendářního roku se vždy k 1. lednu následujícího sudého roku nově stávají členy senátu s označením o jedno číslo vyšším, než ve kterém byli doposud zařazeni. Dojde-li ke změně ve složení jednotlivých senátů podle předchozího ustanovení v průběhu řízení, zůstává příslušným k projednání a rozhodnutí věci senát, jehož byl soudce zpravodaj členem před změnou složení senátu. Podrobnosti složení senátu stanoví rozvrh práce. Celé rozhodnutí ÚS o ustavení senátů Ústavního soudu a pravidlech rozdělení agendy v období od 1. ledna 2024 je ZDE.

 

Zdroj: Ústavní soud
Foto: archiv AD

Go to TOP