Panelová diskuse a představení knihy k 70. výročí založení Právní služby EK

Příprava, výklad a zajištění dodržování evropského práva aneb když 70 let je teprve začátek. Tak zní podtitul odborných diskusí, které se uskuteční 17. října v Brně a 19. října v Praze s významnými hosty u příležitosti představení knihy Právní služby Evropské komise 70 let práva EU: Unie pro občany. Na odborná setkání zvou Právní služba Evropské komise a Zastoupení Evropské komise v České republice, Česká společnost pro evropské a srovnávací právo, Právnická fakulta Masarykovy univerzity a Právnická fakulta Univerzity Karlovy.

 

Brno, Právnická fakulta Masarykovy univerzity, 17. října v 17.00 hodin

 

ORGANIZÁTOŘI: Právní služba Evropské komise a Zastoupení Evropské komise v České republice, Česká společnost pro evropské a srovnávací právo, Právnická fakulta Masarykovy univerzity

DATUM: úterý 17. 10. 2023, v 17.00 hod.

MÍSTO: Právnická fakulta Masarykovy univerzity, Velká aula Karla Engliše, Veveří 70, 611 80 Brno

Diskuse bude zaměřená na roli Právní služby Evropské komise v rámci 70 let existence a vývoje evropského práva. Bude se zabývat dvěma oblastmi, ve kterých je role Právní služby Evropské komise stěžejní, tedy přípravou návrhů norem práva EU a dále jejich výkladem a přezkumem jejich aplikace Soudním dvorem EU.

Cílem diskuse je nabídnout pohledy na tento proces z různých perspektiv, jak zevnitř samotné Právní služby, tak i zvenčí.

 

Diskuse se zúčastní:

  • doc. JUDr. Eva Kružíková, CSc., bývalá ředitelka týmu pro vnitřní trh a životní prostředí Právní služby Evropské komise, předsedkyně České společnosti pro evropské a srovnávací právo
  • prof. JUDr. Jiří Malenovský, CSc., bývalý soudce Soudního dvora EU
  • Mgr. et Mgr. Michal Bobek, MJur, Ph.D., Dr.h.c., bývalý generální advokát Soudního dvora EU, soudce Nejvyššího správního soudu
  • prof. JUDr. Vladimír Týč, CSc., profesor na katedře mezinárodního a evropského práva Právnické fakulty MU

Diskusi budou moderovat členové Právní služby Evropské komise Mgr. Petra Němečková, Ph.D., LL.M., a JUDr. Petr Ondrůšek, LL.M. Úvodní slovo pronese prof. JUDr. Filip Křepelka, Ph.D., vedoucí katedry mezinárodního a evropského práva Právnické fakulty MU, a zástupce Europe Direct v České republice.

Před vlastní diskusí přiblíží moderátoři činnost a organizaci Právní služby Evropské komise a představí nedávno publikovanou knihu Evropské komise: 70 let práva EU: Unie pro občany.

Kniha je dostupná ke stažení (v anglickém jazyce) ZDE.

 

PROGRAM

16:30 – 16:55 Registrace u vchodu do Velké auly Karla Engliše

17:00 – 17:10 Zahájení a úvodní slovo prof. JUDr. Filipa Křepelky, Ph.D., a zástupce Europe Direct

17:10 – 17:30 Prezentace Právní služby Evropské Komise a představení knihy 70 let práva EU: Unie pro občany

17:30 – 18:30 Moderovaná diskuse

18:30 – 18:50 Q&A

 

REGISTRACE

Registrujte se prosím ZDE nejpozději do 13. října 2023.

Pro jakékoliv dotazy kontaktujte info.csesp@gmail.com

 

Praha, Právnická fakulta Univerzity Karlovy, 19. října v 18 hodin

 

ORGANIZÁTOŘI: Právní služba Evropské komise a Zastoupení Evropské komise v České republice, Česká společnost pro evropské a srovnávací právo, Právnická fakulta Univerzity Karlovy

DATUM: čtvrtek 19. 10. 2023, v 18.00 hod.

MÍSTO: Právnická fakulta Univerzity Karlovy, místnost č. 220, nám. Curieových 7, 116 40 Praha 1

Diskuse zaměřená na roli Právní služby Evropské komise v rámci 70 let existence a vývoje evropského práva. Diskuse se bude zabývat dvěma oblastmi, ve kterých je role Právní služby Evropské komise stěžejní, tedy přípravou návrhů norem práva EU a dále jejich výkladem a přezkumem jejich aplikace Soudním dvorem EU.

Cílem diskuse je nabídnout pohledy na tento proces z různých perspektiv, jak zevnitř samotné Právní služby, tak i zvenčí.

 

Diskuse se zúčastní:

  • doc. JUDr. Eva Kružíková, CSc., bývalá ředitelka týmu pro vnitřní trh a životní prostředí Právní služby Evropské komise, předsedkyně České společnosti pro evropské a srovnávací právo
  • JUDr. Jan M. Passer, Ph.D., LL.M., soudce u Soudního dvora EU
  • JUDr. Martin Smolek, Ph.D., LL.M., vrchní ředitel sekce právní a konzulární, Ministerstvo zahraničních věcí a vládní zmocněnec pro zastupování ČR před Soudním dvorem Evropské unie
  • prof. JUDr. PhDr. Michal Tomášek, DrSc., vedoucí katedry evropského práva a proděkan pro vědu, výzkum a edici Právnické fakulty UK

Diskusi budou moderovat členové Právní služby Evropské komise Mgr. Petra Němečková, Ph.D., LL.M., a JUDr. Petr Ondrůšek, LL.M. Úvodní slovo pronese Mgr. Monika Landmanová, vedoucí Zastoupení Evropské komise v České republice.

Před vlastní diskusí přiblíží moderátoři činnost a organizaci Právní služby Evropské komise a představí nedávno publikovanou knihu Evropské komise: 70 let práva EU: Unie pro občany. Kniha je dostupná ke stažení (v anglickém jazyce) ZDE.

 

PROGRAM

17:45 – 17:55 Registrace u vchodu do místnosti č. 220 (PF UK, 2. patro)

18:00 – 18:10 Zahájení akce a úvodní slovo Mgr. Moniky Landmanové

18:10 – 18:30 Prezentace Právní služby Evropské Komise a představení knihy 70 let práva EU: Unie pro občany

18:30 – 19:15 Moderovaná diskuse

19:15 – 19:40 Q&A

 

REGISTRACE

Registrujte se prosím ZDE nejpozději do 13. října 2023.

Pro jakékoliv dotazy kontaktujte info.csesp@gmail.com

 

Zdroj: ČSESP
Foto: canva.com

 

Go to TOP