Novela zákona o úřednících počítá se zkouškou vstupního vzdělávání

Vedoucí úřadů či úředníci, kteří ke své činnosti potřebují prokázat zvláštní odbornou způsobilost, by v budoucnu měli mít povinnost složit tzv. zkoušku vstupního vzdělávání. Počítá s tím novela zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a dalších souvisejících zákonů, kterou ve středu 23. srpna 2023 projedná vláda. Předpis také prodlužuje lhůtu pro absolvování vstupního vzdělání úředníků ze tří měsíců na půl roku, zpřesňuje navíc část zákona týkající se akreditací vzdělávacích institucí.

 

Zákon o úřednících upravuje pracovní poměr a vzdělávání úředníků obcí, krajů a také hlavního města Prahy. „Ačkoliv zákon od svého přijetí prošel několika dílčími novelizacemi, žádná z nich se hlouběji nevěnovala oblasti vzdělávání úředníků. Prohlubování kvalifikace úředníků je neoddiskutovatelně jedním ze základních požadavků kvalitního výkonu veřejné správy,“ vysvětluje Ministerstvo vnitra v materiálu důvod pro úpravu zákona.

Novela zejména zakotvuje zkoušku vstupního vzdělávání pro úředníky vykonávající správní činnosti, pro jejichž výkon je předpokladem prokázání zvláštní odborné způsobilosti, ale také pro jejich vedoucí či vedoucí samotných úřadů. Zkoušku budou muset absolvovat do devíti měsíců od ukončení vzdělávání. Bude mít podobu online testu, zabezpečovat ji bude Ministerstvo vnitra.

Úspěšné vykonání bude také podmínkou pro následné složení zkoušky zvláštní odborné způsobilosti. U té by úředníci nově neměli skládat obecnou část, ponechána bude jen její zvláštní část. Zvláštní část se pak bude zaměřovat na míru potřebám konkrétní správní činnosti, kterou budou úředníci vykonávat.

Novela dále například ruší povinnost akreditace některých vzdělávacích programů. „Akreditaci vzdělávacích programů se nově navrhuje podřídit pouze vzdělávací programy pro přípravu k ověření zvláštní odborné způsobilosti, ostatní druhy prohlubování kvalifikace podle zákona o úřednících územních samosprávných celků již nadále akreditaci vzdělávacího programu podléhat nebudou,“ uvedlo Ministerstvo vnitra. Návrh také zpřesňuje definici průběžného vzdělávání a rozšiřuje okruh možných vzdělávacích institucí.

 

Zdroj: ČTK
Ilustrační foto: canva.com

Go to TOP