Vyberte si z pestré nabídky seminářů ČAK v Praze či v Brně

Na děti, jejich potřeby i práva, budou zaměřeny hned tři semináře, které ještě do prázdnin uspořádá Česká advokátní komora – jeden z nich se koná v Brně, další dva pak v Praze, přičemž seminář „Děti jako oběti domácího a sexualizovaného násilí v opatrovnickém řízení“ čerstvé vítězky Právníka roku 2022 v kategorii PRO BONO JUDr. Lucie Hrdé proběhne již za dva dny! Ti, kdo se dětskou problematikou nezabývají, si mohou vybrat některé z dalších témat, která Komora pro své členy připravila, jako je preventivní restrukturalizace, mediace, společné jmění manželů,  chyby advokáta při řízení před ÚS atd., nabídka je opravdu široká.

 

PRAHA

Děti jako oběti domácího a sexualizovaného násilí v opatrovnickém řízení

 Termín: čtvrtek 18. května 2023 od 9:00 do 13:00 hodin

Místo konání: Školicí a vzdělávací centrum ČAK, Praha 2  Nové Město, Myslíkova 258/8

Lektorka: JUDr. Lucie Hrdá, advokátka se specializací na trestní právo, domácí násilí, stalking a rodinné právo

Anotace semináře:                    

V rámci tohoto semináře se budeme bavit o následcích násilí na psychice dětí, zvláštních potřebách, které mají, nutnosti respektovat je jako zvlášť zranitelné oběti, specifika zacházení a výslechu.

 

Cena semináře: 650 Kč včetně DPH v zákonné výši, 520 Kč včetně DPH v zákonné výši pro držitele osvědčení o absolvování projektu dalšího vzdělávání advokátů

Uzávěrka přihlášek: Pokud jsou ještě volná místa, můžete se přihlašovat (zpráva je uvedena na webu ČAK u této akce).

Telefonické informace: pí. Marie Knížová, 273 193 251.

 

BRNO

Společné jmění manželů 3

Projekt „Společné jmění manželů“ 1. – X…. představuje širší koncept přednášek a seminářů připravený pro rok 2023 a následující, v rámci kterého budou odpřednášena a lektorována jednotlivá dílčí témata k problematice společného jmění manželů.

Semináře a přednášky jsou určeny posluchačům alespoň se základními znalostmi společného jmění manželů a budou zaměřeny i na některá složitější témata spojená se společným jměním manželů promítající se do právních otázek spojených zejména s vypořádáním společného jmění manželů. Výklad bude zaměřen na řešení praktických otázek s využitím dosavadní a nejnovější rozhodovací praxe Nejvyššího soudu České republiky zaměřené na společné jmění manželů. Poslední období je totiž významné přijímáním zásadních rozhodnutí Nejvyššího soudu k výkladu společného jmění manželů, která mění dosavadní právní praxi nebo vykládají nové otázky společného jmění manželů.

 

Termín: úterý 23. května 2023 od 09:00 do 16:00 hodin

Místo konání: přednáškový sál Veřejného ochránce práv, Brno, Údolní 39

Seminář povede: Mgr. Michal Králík, Ph.D., předseda senátu občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu ČR

Program semináře:

 • Hmotněprávní způsoby vypořádání (rozhodovací praxe Nejvyššího a Ústavního soudu k otázkám způsobů vypořádání, pravidlům vypořádání a principům tzv. solventnosti) – pokračování navazující na tento bod z přednášky Společné jmění manželů 2 (březen 2023)
 • Disparita podílů při vypořádání společného jmění manželů (hmotněprávní a procesní předpoklady uplatnění disparity, jednotlivé typové případy disparity, speciální a specifické případy disparity)
 • Rozhodování o náhradě nákladů řízení v řízení o vypořádání společného jmění manželů (principy rozhodování, judikatura Nejvyššího soudu České republiky)

Více informací získáte u Mgr. Lenky Danilišin, tel. 513 030 115.

 

PRAHA

Institut preventivní restrukturalizace  

Termín: čtvrtek 25. května 2023 od 9:00 do 13:00 hodin

Místo konání: Kaňkův palác, Národní 16, Praha 1 (zasedací místnost v 1. patře)

Seminář povedou:                                

JUDr. Michal Žižlavský, zakládající partner advokátní kanceláře ŽIŽLAVSKÝ a společnosti AS ZIZLAVSKY. Obdržel celojustiční ocenění Právník roku pro obor insolvenční právo a prestižní cenu Turnaround Management Association v Londýně za soudní reorganizaci textilní společnosti VEBA. Je členem představenstva České advokátní komory, předsedou Sekce pro insolvenční právo a předsedou Rady expertů Asociace insolvenčních správců.

Mgr. Lukáš Mikeska, MBA, je ředitelem oddělení restrukturalizací v pražské kanceláři společnosti EY (Ernst & Young). Oboru korporátních restrukturalizací a vymáhání se věnuje 16 let. V roli zástupce banky nebo poradce dlužníka se účastnil podstatné části významných restrukturalizačních případu v České republice. Je dlouholetým členem české pobočky mezinárodní organizace Turnaround Management Association.

JUDr. Adam Sigmund je seniorní partner advokátní kanceláře ŽIŽLAVSKÝ a společnosti insolvenčních správců AS ZIZLAVSKY. Jako insolvenční správce se zvláštním povolením se dlouhodobě zaměřuje na obchodní právo a insolvenční právo, včetně mezinárodních přesahů Je členem Rady Expertů Asociace insolvenčních správců a Sekce České advokátní komory pro insolvenční právo.

Program semináře: 

 1. Kdy bude účinný zákon o preventivní restrukturalizaci a jaká nová řešení přináší pohled advokáta
 2. Jak probíhá preventivní restrukturalizace – case study ekonomického poradce
 3. Sanační projekt, restrukturalizační plán, všeobecné a individuální moratorium, cram down, předběžný přezkum pohledávky a další nové právní nástroje – praktický pohled možností jejich využití
 4. Role restrukturalizačního správce v restrukturalizačním řízení
 5. Pravomoc restrukturalizačního soudu

Cílem semináře je poskytnout praktický pohled na nové možnosti, které přináší zákon o preventivní restrukturalizaci pro společnosti, kterým hrozí úpadek.

 

Cena semináře: 650 Kč včetně DPH v zákonné výši, 520 Kč včetně DPH v zákonné výši pro držitele osvědčení o absolvování projektu dalšího vzdělávání advokátů

Uzávěrka přihlášek: 22. května 2023, pokud jsou ještě volná místa, můžete se přihlašovat (zpráva je uvedena na webu ČAK u této akce).

Telefonické informace: pí. Marie Knížová, 273 193 251.

 

PRAHA

Advokáti do škol

Termín: úterý 30. května 2023 od 14:00 do 17:00 hodin

Forma semináře: kombinovaná (hybridní) – buď:

prezenčně na adrese: Školicí a vzdělávací centrum ČAK, Praha 2  Nové Město, Myslíkova 258/8, kinosál v přízemí – zájemci o prezenční účast na tomto semináři nechť zašlou přihlášku označenou prezenční účast na semináři výhradně e-mailem na adresu: seminare@cak.cz

anebo online (stream): aplikace Cisco webex zájemci o online účast nechť zašlou přihlášku na online účast na semináři výhradně e-mailem na adresu: seminare@cak.cz

Po potvrzení přijetí přihlášky a zařazení na seminář Vám bude následně, nejpozději den před konáním online semináře na zadanou emailovou adresu pro zaslání přístupových údajů doručena zpráva se žádostí o registraci do události Webex. Návod pro registraci obdržíte společně s potvrzením přijetí Vaší přihlášky.

Lektoři:

JUDr. Michaela PLACHKÁ, místopředsedkyně ČAK

JUDr. Petr TOMAN, LL.M., místopředseda ČAK

JUDr. ICLic. Ronald NĚMEC, Ph.D., advokát

prof. PhDr. Lenka ŠULOVÁ, CSc., psycholožka

Anotace: Jste advokáti zapojení do projektu? Nebo o zapojení zatím jen

uvažujete? Rádi vám vysvětlíme, jak projekt funguje. Přijďte si vyslechnout novinky, rady a doporučení. Máte zájem navštěvovat školy, a jen nevíte, jak začít? Nejste si jisti, jak hovořit s dětmi?  Zúčastněte se diskuse, v níž se kolegové podělí o své zkušenosti. Máme pro vás i další tipy, například soutěž Advokátní liga a nově vznikající projekt Advokáti do dětských domovů.

Program semináře:

Zahájení, úvodní informace
Advokáti do škol soutěž škol – Advokátní liga
Advokáti do dětských domovů
Specifika vzdělávání nezletilých
Diskuse

Během online semináře můžete formou chatu klást přednášejícím své případné dotazy.

 

Cena semináře: zdarma

Uzávěrka přihlášek: 29. května 2023, pokud jsou ještě volná místa, můžete se přihlašovat (zpráva je uvedena na webu ČAK u této akce).

Telefonické informace na tel. č. 273 193 251 – p. Marie Knížová.

 

BRNO

Pojištění profesní odpovědnosti – příklady z praxe

Termín online semináře: středa 7. června 2023 od 09:00 do 13:00 hodin

Online seminář povedou:

Mgr. Tereza Poláková, jednatelka společnosti WI-ASS ČR

Zdeněk Chovanec, pojišťovací makléř senior společnosti WI-ASS ČR,

Daniel Zacharczyk, senior specialista likvidace škod společnosti WI-ASS ČR

Program online semináře:

 • Obecný úvod do problematiky pojištění, role pojišťovacího makléře
 • Principy odpovědnostního pojištění
 • Hromadné profesní pojištění advokátů prostřednictvím ČAK a možnosti jeho individuálního rozšíření
 • Další možnosti profesního pojištění pro advokáty
 • Postup při hlášení škodných událostí z profesního pojištění
 • Další pojistné produkty vhodné pro výkon činnosti advokáta i pro oblast soukromou

Více informací získáte u Mgr. Lenky Danilišin, tel. 513 030 115.

 

PRAHA

Mediation Advocacy aneb Advokát jako právní zástupce v mediaci

Termín: ve středu 14. června a ve čtvrtek 15. června 2023 vždy od 9,00 do 16,00 hod.

Místo konání: Školicí a vzdělávací centrum ČAK, Praha 2  Nové Město, Myslíkova 258/8, kinosál, případně aula

Lektorky:

JUDr. Martina Doležalová, Ph.D., advokátka, zapsaná mediátorka, vedoucí sekce ADR ČAK a vedoucí zkušební komisař pro SZZK v mediaci

PhDr. Andrea Matoušková, ředitelka Probační a mediační služby, mediátorka, zkušební komisařka

Obsah semináře:

14. června: legislativní úprava mediace, etika v mediaci; konflikt-management * mediační proces (film) a role doprovázejícího právního zástupce strany * mlčenlivost v mediaci

15. června: příprava na mediaci; asistence klienta v mediaci * důležitost komunikace v mediaci * vyjednávání a emoce ve vyjednávání; mediační dohoda.

 

Cena semináře: 3400 Kč včetně DPH v zákonné výši, 2720 Kč včetně DPH v zákonné výši pro držitele osvědčení o absolvování projektu dalšího vzdělávání advokátů

Uzávěrka přihlášek: 7. června 2023, pokud jsou ještě volná místa, můžete se přihlašovat (zpráva je uvedena na webu ČAK u semináře).

Telefonické informace: pí. Marie Knížová, 273 193 251.

 

BRNO

Advokát a jeho chyby v řízení před Ústavním soudem

Termín: středa 21. června 2023 od 09:00 do 16:00 hodin

Místo konání: přednáškový sál Veřejného ochránce práv, Brno, Údolní 39

Seminář povede: JUDr. David Uhlíř, soudce Ústavního soudu

Program semináře:

 • Obecné náležitosti individuální ústavní stížnosti podle § 72 ZÚS
 • Struktura individuální stížnosti a její přílohy
 • Jak putuje stížnost „uvnitř systému“
 • Zastoupení advokátem v řízení před Ústavním soudem
 • Jak se vyhnout odmítnutí ústavní stížnosti pro nepřípustnost
 • Návrh zjevně neopodstatněný jako česká obdoba certiorari
 • Kdo není zjevně oprávněn k podání ústavní stížnosti
 • Kdy lze podat stížnost v průběhu řízení, které není dosud pravomocně skončeno (předběžná opatření, rozhodnutí o zajištění majetku, rozhodnutí o vazbě, odnětí zákonnému soudci)
 • Listina základních práv a svobod a další prvky ústavního pořádku
 • Civilní dovolací řízení jako úzké hrdlo spravedlivého procesu
 • Nejčastější a nejmarnější námitky porušení základního práva (právo na spravedlivý proces, právo vlastnit majetek, právo na ochranu rodinného života)
 • Právo na účinné vyšetřování
 • Strategická litigace
 • Na co se zapomíná (odklad vykonatelnosti, návrh na zrušení právního předpisu, náklady řízení)
 • Chyby, kterých jsem se dopouštěl jako advokát
 • Chyby, kterých se dopouštím jako soudce
 • Jak lze změnit nálezovou judikaturu Ústavního soudu

 Více informací získáte u Mgr. Lenky Danilišin, tel. 513 030 115.

 

BRNO

Participační práva dětí

Termín online semináře: úterý 27. června 2023 od 09:00 do 16:00 hodin

Online kurz povedou:              

Mgr. Ing. Martina Cirbusová, Ph.D., vedoucí Mediačního a edukačního centra a Manželských a rodinných poraden v Brně; od roku 2015 se zabývá interdisciplinární spoluprací a aplikaci tzv. Cochemského modelu při práci s rodinami v rozpadu; od dubna 2019 je u ISCT v USA certifikovanou mediátorkou; je spoluautorkou publikace Interdisciplinární spolupráce v nejlepším zájmu dítěte, která je prvním komplexním materiálem věnovaným zavádění prvků a procesů tzv. Cochemské praxe v ČR

Mgr. Robin Brzobohatý, mediátor v Mediačním centru v Brně a Olomouci; je českou kontaktní osobou pro komunikaci s mediátorem Evropského parlamentu pro řešení mezinárodních únosů dětí rodiči; od roku 2014 je členem správní rady Evropské asociace pro transformativní mediaci; od roku 2018 je u ISCT v USA certifikovaným mediátorem; je spoluautorem publikace Interdisciplinární spolupráce v nejlepším zájmu dítěte; od roku 2016 pomáhá zavádět interdisciplinární spolupráci v různých lokalitách v České republice

Program online semináře:

V současné době je v oblasti ochrany práv dětí nejvíce skloňované slovní spojení participační práva dětí. V praxi se však profesionálové potýkají s potížemi spojenými nejen s výkladem, ale i aplikací těchto práv. Participační práva jsou často spojována především se zjišťováním názoru dětí nebo výslechem dětí. Tento prvek bude v kurzu představen jako užší pojetí. Hlavním cílem kurzu je uchopení participace jako nutné podmínky dosažení zmocnění dětí a jejich práva na sebeurčení (autonomie). Pozornost bude zaměřena na porozumění tomu, že naplňování participačních práv dětí v jakékoliv praxi nelze realizovat pouhým vložením izolovaného momentu „zjištění názoru dítěte“. Realizace participačních práv dětí bude představena jako komplexní změna, která musí nastat v uvažování dospělých, v procesních manuálech i faktické podobě pracoviště. Tento prvek bude v kurzu představen jako široké pojetí participace. Kurz nabídne komplexní uchopení participace dětí od vyjasnění pojmů, přes legislativní nástroje mezinárodního i národního charakteru, až po podrobnou analýzu strategií přechodu od úzkého k širokému pojetí participace v podobě příkladů dobré praxe.

Po skončení kurzu budou účastníci:

 • rozumět základním filozofickým východiskům participačních práv
 • rozumět mezinárodněprávním a národním východiskům participačních práv, včetně ústavněprávních standardů participace dětí
 • schopni propojit teoretická východiska s praktickými prvky realizace participačních práv dětí
 • schopni rozlišit mezi participačními právy dětí a formami jiné práce s dětmi
 • aplikovat závazky státu vůči dětem v různých typech soudních řízení
 • identifikovat klíčové oblasti v systému práce a fungování vlastního pracoviště, které budou při zavádění participativních postupů vyžadovat zásah.

 Další informace získáte u Mgr. Lenky Danilišin, tel. 513 030 115.

 

Více informací o akcích pořádaných v Praze získáte u paní Marie Knížové, tel. 273 193 251, Odbor výchovy a vzdělávání ČAK, o akcích pořádaných v Brně u Mgr. Lenky Danilišin, tel. 513 030 115.

 

Odbor výchovy a vzdělávání ČAK a pobočka ČAK Brno a redakce AD
Foto: canva.com

Go to TOP