Seminář FAÚ a Rady Evropy k sankcím EU, hlásit se lze do úterních 16 hodin

Aktuálně

Finanční analytický úřad Ministerstva financí ČR zve 24. dubna 2023 advokátky a advokáty na online workshop, pořádaný Radou Evropy ve spolupráci s lotyšskou Státní daňovou službou, k sankcím Evropské unie. Cílem workshopu je upozornit povinné osoby na povinnosti vyplývající ze sankčních předpisů EU, důležitost řízení rizik v souvislosti s obcházením sankcí EU v různých sektorech a diskuze o výzvách a dobré praxi v prevenci obcházení sankcí.

Hlásit se je možné pouze do úterý 18. dubna 2023, zhruba do 16.00 hod.

Na workshop je možné se registrovat zde: registration form, 20. dubna bude rozeslán Radou Evropy odkaz k připojení.

Akce pod názvem Implementation of EU Sanctions by the Private Sector je organizována Odborem hospodářské kriminality a spolupráce v rámci projektu Rady Evropy a EU Effective and uniform implementation of the sanctions regime in EU member states

„K oblastem, na něž je třeba se konkrétně zaměřit, patří přezkum postupů a metodik pro identifikaci osob nebo subjektů, které společnost, podléhající sankcím, fakticky ovládají, zaměřit se na možné obcházení sankcí prostřednictvím snižování investic, jakož i přezkum stávajících praktik zmrazování a zabavování majetku společností ovládaných sankcionovanými osobami nebo subjekty a možného vyhýbání se sankcím v důsledku snižování investic nebo souvisejícího zneužití struktury společnosti. Projekt dále provede analýzu dohledu nad poskytovateli služeb virtuálních aktiv a určí nástroje pro analýzu a sledování transakcí prostřednictvím blockchainu, a to jak na úrovni povinných osob (např. poskytovatelů služeb virtuálních aktiv a bank), tak orgánů dohledu,“ uvádí autoři projektu.

Celkový rozpočet projektu je 294 445 eur. Projekt je financován Evropskou unií prostřednictvím nástroje pro technickou podporu a realizován Radou Evropy – Odborem hospodářské kriminality a spolupráce společně s Evropskou komisí.

Zdroj: FAÚ
Foto: archiv AD

Go to TOP