Počet insolvenčních řízení se v ČR za první čtvrtletí 2023 mírně zvýšil

Analytická společnost InsolCentrum představila předběžná data o insolvenčních řízeních v České republice za 1. čtvrtletí 2023. V 1. čtvrtletí 2023 došlo k mírnému nárůstu počtu insolvenčních návrhů, povolených oddlužení i počtu prohlášených konkurzů firem.

 

InsolCentrum predikovalo ke konci minulého roku pozvolný nárůst insolvencí v ČR, který poukazuje na ekonomickou situaci v zemi. Je nutné dodat, že i při zvýšení počtů se z dlouhodobého hlediska jedná o podprůměrná kvartální čísla, která zatím nenaznačují hrozbu prudkého nárůstu insolvenčních řízení. „Počty povolených oddlužení se zvyšují a neprokazují fakt, že by se jednalo o nefunkční řešení, které dlužníci nevyužívají. Naopak mají jedinečnou možnost při vynaložení veškerého úsilí při minimálních splátkách 2200,- Kč měsíčně se na konci oddlužení osvobodit od všech svých dluhů“, uvedla jednatelka společnosti Jarmila Veselá.

 

INSOLVENČNÍ DATA ČR – 1Q 2023

Data za 1. čtvrtletí 2023 jsou předběžná a dojde k drobným změnám z důvodu odvolání či doplnění právních mocí.

 

INSOLVENČNÍ NÁVRHY

V 1. čtvrtletí 2023 bylo podáno 5 085 insolvenčních návrhů. Oproti 4. čtvrtletí 2022 (4 850 návrhů)  došlo k nárůstu o 4,8 %.

 

POVOLENÁ ODDLUŽENÍ

Počet povolených oddlužení se oproti minulému čtvrtletí (4 380)  zvýšil o 3,3 %, což představuje 4 525 oddlužení. Jedná se o drobný nárůst, který jsme byl zaznamenán již druhé čtvrtletí v řadě. Připomeňme však, že za loňský rok bylo povoleno nejméně oddlužení od roku 2013.

 

PROHLÁŠENÉ KONKURZY OBČANŮ

Nízké absolutní počty konkurzů občanů ovlivňuje skutečnost, že jejich insolvence je řešena převážně v oddlužení. Tento trend potvrdilo i další čtvrtletí, kdy pokles prohlášených konkurzů občanů činí 22 %. (Ve 4. čtvrtletí 2022 to bylo 54 konkurzů občanů, v 1. čtvrtletí 2023 pak 42.)

 

PROHLÁŠENÉ KONKURZY ŽIVNOSTNÍKŮ

Nízké absolutní počty konkurzů živnostníků ovlivňuje skutečnost, že jejich insolvence je řešena převážně v oddlužení. Prohlášených konkurzů v 1. čtvrtletí 2023 bylo pouze 30. Jde o pokles o 25 %. (Ve 4. čtvrtletí 2022 to bylo 40 konkurzů živnostníků.)

 

PROHLÁŠENÉ KONKURZY FIREM

Počet prohlášených konkurzů firem se v prvním čtvrtletí 2023 nepatrně zvýšil o 4 % (176) oproti poslednímu kvartálu roku 2022 (169). Odvětví firem v nově prohlášených konkurzech se stále drží v trendu let minulých. Nejvíce firem v konkurzu podnikalo ve velkoobchodě, maloobchodě a opravě a údržbě motorových vozidel, ve zpracovatelském průmyslu a ve stavebnictví.

 

POVOLENÉ REORGANIZACE

Soudy v 1. čtvrtletí 2023 povolily celkem 4 reorganizace. Mezi nimi NWT a.s. (obrat 3 mld. korun, 212 zaměstnanců) se dostala do úpadku v důsledku energetické krize, BP Lumen s.r.o. (výrobce kol s 30letou historií) doplatil na masivní výpadek celého segmentu trhu, Lezapari, s.r.o. (developerský projekt) je v úpadku v důsledku pandemie COVID, AC Stod a.s. (pronajímatel průmyslového areálu) – finanční problémy způsobilo protiprávní jednání bývalého vlastníka.

I když je počet reorganizací vyšší než v minulém čtvrtletí (kdy byly 2), jde o obvyklý průměrný počet reorganizací v běžném roce. Nejvyšší počet reorganizací (31) byl v roce 2014.

 

VYHLÁŠENÁ MORATORIA

V 1. čtvrtletí 2023 bylo vyhlášeno pouze jedno moratorium u společnosti podnikající v odvětví pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí. (V posledním čtvrtletí 2022 nebylo žádné.)

 

ZAJÍMAVOSTI Z KONKURZŮ FIREM

Mapa ukazuje počty prohlášených konkurzů v jednotlivých krajích ČR. Nejčastěji mají firmy sídlo v Praze, proto není překvapivé, že nejvíce konkurzů bylo prohlášeno právě tam.

 

 

Zdroj: InsolCentrum, ISIR

*data za 1. čtvrtletí 2023 jsou předběžná, může dojít k drobným změnám z důvodu odvolání či doplnění právních mocí

 

InsolCentrum se věnuje aktivitě v oblasti insolvenčních řízení – výzkumu a vzdělávání. Společnost byla založena v roce 2009. Zkušenosti s řízením podniků v krizovém a insolvenčním řízení přivedly zakladatelku společnosti k závěru o nutnosti propojování ekonomických a právních výstupů a také nalézání souvislostí se společensko-politickým kontextem. Výsledkem činnosti jsou unikátní analýzy ekonomických dat insolvenčních řízení u podnikatelských subjektů i u oddlužení fyzických osob.

 

Zdroj: InsolCentrum
Foto: canva.com

Go to TOP