PF MU vyhlásila přijímací řízení do mezinárodně uznávaných kurzů LL.M.

Uvažujete o postgraduálním studiu? Právnická fakulta Masarykovy univerzity v Brně vyhlásila přijímací řízení do mezinárodně uznávaných kurzů LL.M. pro rok 2023/2024. V letošním roce jsou pro zájemce připraveny dva programy – LL.M. v právu informačních a komunikačních technologií a LL.M. Stavební činnosti v právních a ekonomických souvislostech. Program reflektuje časové možnosti posluchačů a probíhá prezenční i distanční formou. Přihlášky jsou přijímány do 30. června 2023, tak příliš dlouho neváhejte.

 

Mezinárodně uznávané programy LL.M. v právu informačních a komunikačních technologií a LL.M. Stavební činnost v právních a ekonomických souvislostech jsou třísemestrové, úzce zaměřené programy s moderním výukovým designem. Program je vyučován nejnovějšími metodami způsobem, který reflektuje časové možnosti posluchačů a jejich vysoké pracovní vytížení. Probíhá na několika úrovních – prezenčně, distančně samostudiem a distančně pod přímým vedením lektora.

První z programů je určen pro právníky, kteří se pohybují v prostředí informačních a komunikačních technologií. „Přístupnou a moderní formou mohou účastníci programu nabýt prakticky využitelné znalosti ze všech hlavních oblastí práva informačních a komunikačních technologií, přičemž dostanou odpovědi nejen na pozitivistické, ale i hlubší teoretické otázky“, řekl o programu odborný garant, doc. JUDr. Matěj Myška, Ph.D., který působí na mezinárodně respektovaném pracovišti, Ústavu práva a technologií na Právnické fakultě MU. Mezi lektory programu jsou například prof. JUDr. Radim Polčák, Ph.D., JUDr. Mgr. Jakub Harašta, Ph.D., JUDr. MgA. Jakub Míšek, PhD., doc. JUDr. Josef Kotásek, Ph.D., JUDr. Pavel Loutocký, Ph.D., BA (Hons), Mgr. Václav Stupka, Ph.D., JUDr. Tereza Kyselovská, Ph.D. a další.

Oblast stavební činnosti reprezentuje druhý program, který se zaměřuje například na právní úpravu věcných práv a příslušnou judikaturu, na to, jak aplikovat základní teoretické a praktické poznatky z oblasti veřejného stavebního práva na konkrétní situace, jak se orientovat v územním plánování a územním řízení, v předpisech na ochranu životního prostředí, katastru nemovitostí, oceňování nemovitostí, vyvlastňování nebo ve správním řízení. Odbornou garantkou programu je doc. JUDr.  Ilona Jančářová, Ph.D., vedoucí Katedry práva životního prostředí a pozemkového práva na Právnické fakultě MU. Program je zajišťován lektory z Právnické a Ekonomicko-správní fakulty Masarykovy univerzity, např. JUDr. Vojtěchem Vomáčkou, Ph.D., LL.M., JUDr. Jakubem Hanákem Ph.D. et Ph.D., Ing. Petrem Halámkem, Mgr. Petrem Tonevem a dalšími.

A co říkají o probíhajících programech LL.M. jejich současní posluchači? „Všichni lektoři jsou nejen profesionálové, kteří se s námi dělí o své praktické zkušenosti, ale jsou to i lidé, kteří vytvářejí na kurzech příjemné a přátelské prostředí. Oceňujeme také individuální přístup ke každému z nás.“

Přihlášky do programů se podávají elektronicky do 30. 6. 2023. Kompletní informace, včetně přihlášky, jsou k dispozici na webových stránkách www.llm.law.muni.cz.

 

Zdroj: PF MU Brno
Foto: Wikimedia/Kirk

Go to TOP