EK ČR: Druhého kola milostivého léta využil jen zlomek dlužníků

Ve druhém kole milostivého léta (ML) soudní exekutoři ukončili přes 9 000 exekučních řízení. Jak potvrzují statistiky Exekutorské komory ČR, o opakování

Ve druhém kole milostivého léta (ML) soudní exekutoři ukončili přes 9 000 exekučních řízení. Jak potvrzují statistiky Exekutorské komory ČR, o opakování této oddlužovací akce byl výrazně menší zájem.

 

Soudní exekutoři zastavili během druhého ML něco málo přes 9 000 exekucí, svými rozhodnutími dlužníkům odpustili úroky, úroky z prodlení, náklady řízení a penále (příslušenství) ve výši cca 370 milionů Kč. Celkový počet řízení, v nichž dlužníci mohli využít opakované milostivé léto, byl skoro 950 000 exekucí. Je to tedy podstatně méně než v prvním kole ML.

Velký vliv mělo zastavování marných bagatelních exekucí, ke kterému došlo v první polovině roku 2022. Ze systému proto už před zahájením druhého kola milostivého léta vypadla velká část exekucí vedených např. k vymožení pokut za černé jízdy. Exekutoři na jistinách dluhů během druhého kola oddlužovací akce vymohli celkově asi 120 milionů korun. O něco vyšší byla odpuštěná částka na příslušenství – v prvním ML to bylo 37 tisíc korun, ve druhém 43 tisíc. „Větší příslušenství obvykle mají větší exekuce s většími jistinami, a vzhledem k tomu, že „malé exekuce s menšími jistinami a menším příslušenstvím“ se u aktivních dlužníků zastavovaly už v prvním ML, teď došlo na ty větší,“ vysvětluje prezident EK ČR Mgr. Jan Mlynarčík.

Využít opakovaného milostivého léta mohli opět dlužníci, kteří měli dluhy u veřejnoprávních subjektů – např. u dopravních podniků, zdravotních pojišťoven, obcí apod. „Chápeme snahu politiků zmírnit napětí ve společnosti a ulevit lidem v obtížné situaci, nicméně stále trvá naše výhrada, že šlo o nesystémové řešení. Ukázalo, že řada dlužníků řešit svoje závazky vůbec nechce,“ říká prezident EK ČR Jan Mlynarčík a dodává: „Energie a prostředky věnované na tuto akci jsme mohli věnovat změnám, které by měly větší efekt, kupř. debatě o řešení úpadkových situací, například zapojením exekutorů do spotřebitelských oddlužení.“ Do budoucna by bylo podle jeho názoru vhodné zabývat se otázkou vzniku těchto dluhů a nikoli věc řešit s mnohaletým zpožděním, navíc až na samém konci celého řetězce.

Při zpracovávání dat EK ČR vycházela mimo jiné také z Centrální evidence exekucí. Konečná čísla ukázala, že v regionech s dlouhodobě největším počtem exekucí se opakované milostivé létlo nijak zásadně neprojevilo (Karlovarský, Ústecký a Liberecký kraj). Exekutorská komora ČR měla výhrady i k právní úpravě obou kol milostivého léta, zejména upozorňovala na to, že výklad a aplikace takto napsaného zákona byla velmi problematická a sám stát k tomu vodítka neposkytl.

 

 

Milostivé léto 1 (od 28. 10. 2021 do 28. 1. 2022)

Počet ukončených exekucí: 52 000

Počet exekucí, které mohly být zastaveny: 1,3 milionu

Odpuštěné příslušenství: 1,55 mld korun

Průměr odpuštěného příslušenství na 1 exekuci: 37 000 Kč

 

Milostivé léto 2 (od 1. 9. 2022 do 30. 11. 2022)

Počet ukončených exekucí: 9.104

Počet exekucí, které mohly být zastaveny: 946 514

Odpuštěné příslušenství: 370 milionů korun

Průměr odpuštěného příslušenství na 1 exekuci: 43 000 Kč

 

 

Zdroj: Exekutorská komora ČR
Foto: canva.com

 

Go to TOP