Brněnské sdružení JČP připravilo na předjaří trojici zajímavých seminářů

Městské sdružení Jednoty českých právníků v Brně připravilo pro členy, ale i nečleny Jednoty tři zajímavé odpolední semináře – týkat se budou daňové problematiky, činnosti Nejvyššího soudu a ochrany osobních údajů. Akce jsou zdarma a není třeba se na ně předem registrovat. Stačí jen přijít v úterý 28. února, 14. a/nebo 28. března, vždy na 16. hodinu, do zasedací místnosti Justičního paláce v Rooseveltově ulici.

 

Novinky u daně z příjmu fyzických osob

Termín: 28. února 2023 od 16 hodin

Místo konání: Justiční palác, Rooseveltova 16, Brno (zasedací místnost ve 3. p. vedle výtahů)

Hostem bude: JUDr. Zuzana Švédová, Finanční úřad pro Jihomoravský kraj

 

Aktuální otázky činnosti Nejvyššího soudu

Termín: 14. března 2023 od 16 hodin

Místo konání: Justiční palác, Rooseveltova 16, Brno (zasedací místnost ve 3. p. vedle výtahů)

Hostem bude: JUDr. Petr Angyalossy, Ph.D., předseda Nejvyššího soudu

 

Novinky v ochraně osobních údajů

Termín: 28. března 2023 od 16 hodin

Místo konání: Justiční palác, Rooseveltova 16, Brno (zasedací místnost ve 3. p. vedle výtahů)

Hostem bude: JUDr. Soňa Matochová, Ph.D., Úřad pro ochranu osobních údajů, Praha

 

Pozor – na jednotlivé akce nejsou zasílány zvláštní pozvánky! Případná doplnění programu či jeho změny sledujte na vývěskách Městského sdružení JČP v Brně umístěných ve vestibulu Justičního paláce a ve zvýšeném přízemí budovy Právnické fakulty na Veveří 70, nebo na webové stránce Jednoty českých právníků www/jednotaceskychpravniku.cz. Informace získáte také na adrese sedlakova@notaris.cz.

 

Zdroj: Městské sdružení JČP v Brně
Foto: WIKIPEDIA/VitVit

  

 

 

Go to TOP