Vedení a regionální zástupci ČAK jednali s MSp o aktuálních otázkách

V Kaňkově paláci v Praze, sídle ČAK, se dne 2. února 2023 uskutečnilo pracovní setkání vedení Komory v čele s jejím předsedou JUDr. Robertem Němcem, LL.M., předsedou Výboru regionálních představitelů JUDr. Radimem Miketou, a regionálních představitelů s vedením Ministerstva spravedlnosti v čele s náměstkem Mgr. Antonínem Stanislavem, Ph.D., na němž se debatovalo o aktuálních tématech a problémech napříč všemi regiony.

Vedle připravované novely zákona o advokacii a advokátního tarifu byla diskutována i otázka vstupů do soudních budov, dále téma proplácení odměn za obhajoby ex offo u některých soudů, jakož i praktické otázky uplatňování dohod o vině a trestu.

Regionální zástupci informovali o svých zkušenostech se zpožďováním proplácení odměn za obhajoby ex offo u některých soudů a obecně malé ochotě soudů poskytovat zálohy v kauzách, které se táhnou i několik let, což je zejména pro samostatné advokáty značně zatěžující. Toto téma bylo na pořadu jednání s ministerstvem již na začátku ledna a od té doby došlo k určitému posunu, kdy ČAK poskytla ministerstvu aktualizované informace regionálních zástupců, u kterých soudů jsou problémy největší, a to započalo v  jednáních se soudy opožďování plateb řešit.

Pokud jde o prohlídky při vstupech do soudních budov, informoval náměstek Antonín Stanislav o připravovaných krocích k zjednodušení situace. Předseda ČAK navrhl v tomto ohledu i přítomnost regionálního zástupce při jednáních na soudech, což bylo vzato na vědomí a kvitováno. Jak vyplynulo z navazující diskuse, situace je napříč regiony rozdílná a je třeba k tomu přistupovat individuálně. Ve většině regionů došlo v poslední době k výraznému zlepšení, jak přítomní regionální představitelé potvrdili.

Pokud jde o advokátní tarif, náměstek Antonín Stanislav zopakoval slova ministra spravedlnosti JUDr. Pavla Blažka, Ph.D., který při jednání s vedením Komory na začátku ledna přislíbil účinnost vyhlášky o advokátním tarifu k 1. červenci 2023. Předseda ČAK Robert Němec v této souvislosti zdůraznil, že je třeba dělat vše pro to, aby právní pomoc byla dostupná ve všech regionech napříč republikou. A advokátní tarif je v tomto směru důležitým nástrojem. Připomněl, že advokátní tarif nebyl novelizován od roku 2006 a vzhledem k inflaci a rostoucím nákladům na energie je jeho úprava naléhavě zapotřebí, přičemž tato změna byla projednána i se zástupci neziskového sektoru a výsledkem tohoto jednání byl určitý kompromis.

 

Redakce AD
Foto: redakce AD

Go to TOP