Randovy medaile za rok 2022 obdrželo sedm osobností, včetně advokátních

V pátek 4. listopadu 2022 byly v tradičním slavnostním prostředí Vlasteneckého sálu pražského Karolina během slavnostního zasedání Jednoty českých právníků opět předány medaile Antonína rytíře Randy. Ty uděluje Rada Jednoty českých právníků jako výraz uznání zásluh na rozvoji právní vědy, zákonodárství, právní praxe, organizování právního života v zemi či upevňování přátelských vztahů. Za letošní rok medaile obdrželo sedm osobností, včetně dvou advokátů a jedné emeritní advokátky.

 

Členy Jednoty českých právníků i významné hosty, reprezentanty všech právnických profesí, úvodem přivítali předseda Jednoty českých právníků a předseda Ústavního soudu JUDr. Pavel Rychetskýrektorka Univerzity Karlovy prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D.

Se slavnostní přednáškou na téma „Právo jako povolání“ pak vystoupil jeden z oceněných, profesor Jiří Přibáň. Ten se v ní nejdříve zamýšlel nad tím, co představitelé všech právnických profesí spojuje, aby následně definoval ideální typ právníka, kterého označil termínem „jurista“. Jurista je podle jeho slov ten, který svoji profesi nebere jako zaměstnání, ale jako povolání, a který je schopen zvážit a vybalancovat všechny tři základní hodnoty spojené s právem – tedy spravedlnost, řád a účel. „A jen takoví právníci budou schopni u veřejnosti vzbudit důvěru v právu a v ty, kteří právo provozují,“ uzavřel profesor Přibáň svoje vystoupení.

Poté následoval vlastní slavnostní akt, během kterého sedm oceněných převzalo z rukou předsedy JČP JUDr. Pavla Rychetského dvě bronzové, čtyři stříbrné a jednu zlatou medaili.

 

Bronzovou Randovu medaili obdržely vrchní státní zástupkyně JUDr. Lenka Bradáčová, Ph.D., a pražská advokátka a lektorka, mj. autorka knih Byty a právoRozvody, rozchody a zánik partnerství, JUDr. Jana Dvořáková Závodská.

 

Stříbrnou medaili Antonína rytíře Randy za rok 2022 získal další pražský advokát, JUDr. Marek Bukva, který je významným funkcionářem Jednoty českých právníků na celostátní i pražské úrovni, a – dnes již bývalá advokátka – JUDr. Božena Burdychová, dlouholetá členka výboru Pražského sdružení JČP, a především dlouholetá obětavá organizátorka jeho odborných seminářů a ostatních vzdělávacích aktivit.

Nositelem stříbrné Randovy medaile se letos dále stal (navíc právě v den svých pětasedmdesátých narozenin) dlouholetý podnikový právník JUDr. Karel Longaver, zakladatel a předseda sdružení JČP v Hodoníně; jako čtvrtý pak stříbrné ocenění převzal prof. JUDr. Jiří Přibáň, DrSc., profesor práva a sociologie na univerzitě v Cardiffu, autor mnoha odborných publikací a článků a člen řady prestižních zahraničních vědeckých a pedagogických institucí. (Rozhovor s profesorem Přibáněm si můžete přečíst ZDE.)

 

Jedinou zlatou Randovu medaili obdržel JUDr. Martin Foukal, v letech 1993 až 2015 prezident Notářské komory, který je od června 2016 předsedou Pražského sdružení Jednoty českých právníků a je i místopředsedou prezídia JČP.

 

Za čest převzít medaili Antonína rytíře Randy jménem všech oceněných poděkovala JUDr. Lenka Bradáčová, Ph.D. Jak ve svém vystoupení připomněla, profesor Randa vždy zdůrazňoval, že správný je vždy jen jeden výklad práva, že právo není možné vykládat tak, jak se to hodí. Za Randův odkaz odznačila i snahu o popularizaci práva a učení se v diskusi, na jejímž základě lze dospívat k racionálním rozhodnutím založeným na skutečném poznání.

 

Redakce AD
Foto: redakce AD

Go to TOP