Dnes, tedy 10. října, si připomínáme Den proti trestu smrti

Již popatnácté si 10. října celá Evropa připomíná „Evropský den proti trestu smrti“. Ten se rozhodl vyhlásit dne 26. září 2007 Výbor ministrů Rady Evropy jako „evropský příspěvek“ ke Světovému dni proti trestu smrti, který se každoročně koná 10. října. Rada Evropy je v procesu zrušení trestu smrti průkopníkem, od roku 1997 je Evropa de facto zónou bez trestu smrti.

 

U příležitosti Evropského a Světového dne proti trestu smrti vydali vysoká představitelka Evropské unie a generální tajemník Rady Evropy společné prohlášení, v němž důrazně zopakovali jednoznačný nesouhlas Evropské unie (EU) a Rady Evropy s trestem smrti za všech okolností a na všech místech.

Letos si připomínáme dvacáté výročí od dne, kdy vstoupil v platnost Protokol č. 13 k Evropské úmluvě o lidských právech (EÚLP) o zrušení trestu smrti za všech okolností. Zástupci EU a RE ve svém prohlášení pochválili všechny členské státy Rady Evropy (včetně všech členských států EU), které zrušily trest smrti za všech okolností, a vyzvali poslední dva členské státy Rady Evropy, které dosud k tomuto protokolu nepřistoupily – Arménii a Ázerbájdžán –, aby tak neprodleně učinily.

Trvalý celosvětový pokles počtu států, které stále uplatňují trest smrti, potvrzuje celosvětový trend upouštět od tohoto krutého, nelidského a neúčinného trestu. Menšina 18 států, což je 9 % z celkového počtu členských států OSN, vykonávala popravy i v roce 2021. Proto EU a RE vyzývá tyto státy, aby zavedly moratorium na trest smrti jako první krok k jeho zrušení.

Zástupci EU a Rady Evropy také důrazně odsoudili rozsudky smrti, které byly nedávno vyneseny v okupovaném ukrajinském městě Doněck. Zdůraznili, že tyto rozsudky byly neslučitelné jak s evropským právem v oblasti lidských práv, tak s mezinárodním právem, včetně Ženevských úmluv. Odsoudili také politicky motivovanou novelu běloruského trestního zákoníku – rozšíření trestu smrti na „pokusy o teroristické činy“ s konečným cílem zaměřit se na politické disenty – a vyzvali příslušné orgány, aby toto rozhodnutí zvrátily. Dále vyzvali Singapur, Írán, Saúdskou Arábii a další země, které nedávno zvýšily počet poprav, aby se připojily k celosvětovému trendu a upustily od používání tohoto nelidského trestu.

Zástupci EU a Rady Evropy vyjádřili potěšení nad tím, že Kazachstán ratifikoval Druhý opční protokol k Mezinárodnímu paktu o občanských a politických právech, jehož cílem je zrušit trest smrti na celém světě.

V neposlední řadě EU a Rada Evropy vyzvaly všechny státy, aby se připojily ke Globální alianci pro obchod bez mučení, která byla zahájena v roce 2017 a v současné době zahrnuje 62 států, jež se zavázaly omezit obchod se zbožím používaným k mučení a trestu smrti.

„Trest smrti je nelidské a ponižující zacházení, které je v rozporu s lidskou důstojností. Neslouží jako odstrašující prostředek proti trestné činnosti. Žádný právní systém není chráněn před justičními chybami, které mohou vést ke ztrátě nevinných životů,“ stojí v závěru prohlášení zástupců EU a Rady Evropy vydanému u příležitosti Světového a Evropského dne proti trestu smrti.

 

Zdroj: coe.int
Foto: coe.int

Go to TOP